‘Arbo-pand Emmen in voorjaar 2018 bewoonbaar’

De verbouw van het al jarenlang leegstaande voormalige Emmer Arbo-kantoor begint na de bouwvak. Dit verwacht pandeigenaar Idris Candir uit Emmen.

In het gebouw aan de Laan van der Bork komen achttien appartementen. Maximaal de helft hiervan wordt beschikbaar gesteld aan statushouders, ofwel vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Procedureel gezien zijn inmiddels bijna alle stappen doorlopen. Bij de gemeentelijke bezwarencommissie ligt nog één bezwaarschrift ter beoordeling, maar alles wijst erop dat dit protest het plan van Candir niet gaat dwarsbomen. Het gaat om een bezwaarschrift van een buurtbewoonster die bang is voor onveilige situaties door de komst van statushouders.

Religie

Tijdens de behandeling van de kwestie liet de bezwarencommissie weten dat de afkomst of de religie van mensen niet ter zake doet bij het afgeven van een zogeheten omgevingsvergunning. Bovendien werd het bezwaarschrift door de vrouw ook nog eens te laat ingediend. De vrouw liet weten dat dit het gevolg was van verkeerde informatie van de gemeente. Zij zou via de telefoon onjuist zijn geïnformeerd.

De gemeente Emmen verleende Candir in juli vorig jaar de benodigde vergunning. Het zou voor alle partijen beter zijn dat er een bewoond en goed verbouwd appartementencomplex staat dan een leegstaand en gedateerd kantoorpand. In Emmen is een overschot aan kantoorruimte. De gemeente heeft ook de taak om te zoeken naar plekken waar statushouders kunnen wonen. Het oude Arbo-pand beschouwt zij als een geschikte locatie.

Bezwaar

Aanvankelijk maakte één buurtbewoner bezwaar. Betrokkene vreest overlast en stelde bovendien dat het voor de integratie van statushouders beter is als zij in kleinere groepjes worden gehuisvest. Ook zei de man te vrezen voor waardedaling van zijn woning en verminderde privacy. De bezwarencommissie verklaarde deze bezwaren eind vorig jaar ongegrond.

Hoeveel statushouders er uiteindelijk in het pand worden gehuisvest, is nog onduidelijk. ,,Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt daalt de laatste tijd’’, zegt Candir. ,,En ik weet natuurlijk ook niet hoe de situatie is op het moment van oplevering. Maar hoe dan ook, we houden ons aan de afspraak. Maximaal de helft zal worden bewoond door statushouders, niet meer.’’

Acht maanden

De verbouw van het complex neemt naar verwachting een maand of acht in beslag.

menu