‘Lagere leges bij aanleg glasvezel’

De gemeenteraad van Hoogeveen moet zich deze maand uitspreken over een lager tarief voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Het college stelt voor de legesverordening aan te passen om de aanleg van glasvezelkabels in het buitengebied aantrekkelijker te maken voor telecompartijen. Nu geldt nog een tarief van 1,50 euro per strekkende meter. Dat bedrag blijft gehandhaafd voor stedelijke gebieden en dorpen, maar in het buitengebied willen B en W een tarief van 25 eurocent per meter vaststellen. Dat tarief geldt dan tot een (sleuf)lengte van maximaal 20 kilometer.

Het voorstel is goed nieuws voor initiatieven van bewoners in buitengebieden die graag snel en stabiel internet willen. Nu is men daar nog veelal op het koperdraad aangewezen, dat de overdracht van (grote) bestanden enorm vertraagd of zelfs onmogelijk maakt.

Zo spant de initiatiefgroep Zaanddorpen op glas zich al een tijd in om het buitengebied van Pesse, Fluitenberg en Stuifzand van een adequate internetverbinding te voorzien. Een mogelijke partij die het buitengebied van deze en andere dorpen in de gemeente Hoogeveen van glasvezel kan voorzien, is het Communication Investment Fund (CIF). Dit bedrijf legt niet alleen de glasvezel aan, maar regelt ook de exploitatie en financiering.

De gemeente Hoogeveen wil alleen in faciliterende zin meewerken. Volgens B en W schrikt het huidige tarief kabelbedrijven af, omdat het buitengebied vanwege de omvangrijke kosten (veel graafwerkzaamheden, relatief weinig aansluitingen) oninteressant is voor deze bedrijven. ,,De bijkomende legeskosten vormen voor aanleg een extra beletsel’’, stelt het college.

Om glasvezel rendabel te maken moet minimaal de helft van de aangesloten percelen een abonnement nemen op een internetprovider. In het buitengebied van Pesse, Fluitenberg en Stuifzand heeft al bijna 60 procent interesse getoond.

menu