‘Meest kansrijke coalitie’ in Borger-Odoorn krijgt veel kritiek

Fractievoorzitter Roelof Tuin (CDA) ziet zijn partij uit de coalitiebesprekingen vallen. FOTO HARRY TIELMAN

Een coalitie van Gemeentebelangen, D66 en VVD is het meest kansrijk in de gemeente Borger-Odoorn. Dat is althans de mening van informateur Jan Bos.

Hij presenteerde gisteravond tijdens een speciale vergadering van de raad zijn bevindingen. Bos, oud-wethouder in Emmen voor Wakker Emmen, was door Gemeentebelangen gevraagd om met alle nieuwe fractievoorzitters te praten.

Die fractievoorzitters hadden gisteravond vooral kritiek op de keuze van D66 in de coalitie. CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks hebben twijfels bij die keus, omdat D66 met de hakken over de sloot de ene zetel wist te behalen.

Roelof Tuin van CDA: ,,D66 mag blij zijn dat ze nog een zetel in de raad hebben, waar is dan de geborgenheid van de stemmer?’’ Waarop de enige D66’ er Albert Trip protesteerde: ,,Volgens mij is juist het CDA met een zetel achteruit gegaan.’’ PvdA in de persoon van Henk Zwiep, die even groot is als de VVD, waarschuwde om met zoveel tegengeluiden toch vooral geen valse start te maken. Die fracties stelden voor om ook andere mogelijkheden voor een coalitie te onderzoeken.

Op zalvende toon vroeg GroenLinkser Pieter de Groot aan Gemeentebelangen om ook met andere fracties in gesprek te gaan. Dat lijkt Niek Wind niet van plan: ,,De politieke kracht van dit huis drukt zich uit in zetels, niet in stemmen. Er zijn drie partijen in deze raad die zich solide hebben weten te handhaven. VVD, ChristenUnie en D66. Daarom is onze keuze voor D66 een logische.’’

Bos stelde de potentiële coalitiepartijen tenslotte voor om met de concept-bestuursnota straks eerst naar de gemeenteraad te komen, alvorens deze vast te stellen.

Jan Bos is als formateur trouwens nog niet klaar. Hij doet hetzelfde werk namelijk in Emmen, waar hij door zijn oud-fractiegenoot René van der Weide is benaderd. Donderdagavond vertelt Bos in een openbare vergadering aan de nieuwe gemeenteraad van Emmen wat zijn bevindingen zijn.

Woensdagavond werd per amendement van Gemeentebelangen ook besloten dat de verdere formatie van de coalitie in Borger-Odoorn wordt gedaan door Jan Top van D66. Hij maakte tot 2014 deel uit van de gemeenteraad van Borger-Odoorn en zit nu in het bestuur van de afdeling Zuidoost-Drenthe. Ook die keuze leverde kritiek op. ,,We vinden het jammer dat iemand gekozen is die te dicht bij de politiek staat’’, zei de sociaal-democraat Henk Zwiep. Het CDA sloot zich daarbij aan, maar met drie tegenstemmen en vier onthoudingen kan Top aan de slag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe