Tweelingdorp. Zo wordt Nieuw-Amsterdam/Veenoord genoemd. Maar zijn het nu twee dorpen of is het één dorp? Voor Plaatselijk Belang is het duidelijk. Het is één dorp en zo zou dat ook op de plaatsnaamborden moeten staan.

Het was een bijzonder gezicht. Op de Schooldijk werd vroeger niet al het huishoudelijk afval door dezelfde vuilniswagen meegenomen. Voor mensen die aan de ene kant woonden, kwam de vuilnisdienst van de gemeente Emmen langs. Het afval van de mensen aan de overzijde werd opgehaald door vuilnismannen van de gemeente Sleen. De Schooldijk is precies de grens tussen Nieuw-Amsterdam en Veenoord. En Nieuw-Amsterdam hoorde bij Emmen, Veenoord bij Sleen

,,Dat Veenoord vroeger bij Sleen hoorde, is nog altijd te zien. Ga in Veenoord maar eens op zoek naar voetpaden. Die zijn er bijna niet. Dat was het beleid van de gemeente Sleen’’, zegt Rikus Haasken, voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

Herindeling

 Sinds de gemeentelijke herindeling van 1998 hoort zowel Nieuw-Amsterdam als Veenoord bij Emmen. Het leidde er niet toe dat op de borden andere plaatsnamen kwamen te staan. Nieuw-Amsterdam bleef Nieuw-Amsterdam en Veenoord bleef Veenoord. Inmiddels zijn we twintig jaar verder. Wat betreft Plaatselijk Belang tijd om de naam Nieuw-Amsterdam/Veenoord op de plaatsnaamborden te zetten.

Beide dorpen, die in het midden van de negentiende eeuw ontstonden, zijn van oudsher nauw met elkaar verbonden. Niet voor niets kom je de term tweelingdorp overal tegen. Het plaatselijke krantje heet De Tweelingdorper, het bedrijvenpark De Tweeling en de voetbalclub Twedo. Inderdaad, de afkorting van tweelingdorp. Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord behartigde al ver voor de herindeling van 1998 de belangen van beide dorpen.

Eensgezind

Haasken: ,,Wat je ziet, is dat sinds die herindeling er gevoelsmatig bij veel mensen nog meer sprake is van één dorp. We hebben sindsdien allemaal met dezelfde gemeente te maken en hierdoor zijn ook bepaalde verschillen weggevallen.’’

Om de eensgezindheid meer uit te stralen, wil Plaatselijk Belang graag de naam Nieuw-Amsterdam-Veenoord op alle plaatsnaamborden.

Maar hoe moet dat dan met al die adressen van mensen en bedrijven? Moeten ze daar allemaal Nieuw-Amsterdam-Veenoord van maken? En trouwens, Nieuw-Amsterdam heeft postcode 7833 en Veenoord 7844. Hoe moet dat dan? Haasken: ,,Als je dat ook wilt veranderen, kost dat heel veel geld. Dat is zeker nu nog een stap te ver.’’

Draagvlak

Dennis Schomaker, ook bestuurslid van Plaatselijk Belang: ,,De dorpen horen bij elkaar als één. Daarom is het goed om de namen ook bij elkaar te voegen op de borden, al zou ik persoonlijk kiezen voor Veenoord-Nieuw-Amsterdam in plaats van andersom.’’

De gemeente wil meewerken als hiervoor draagvlak is bij de bevolking, laat een woordvoerder weten. Bij wijze van proef past de gemeente binnenkort al twee borden aan. Het gaat om de borden aan de Boerdijk in Veenoord en aan de Dikke Wijk in Nieuw-Amsterdam. Voor de duidelijkheid: daar komt Nieuw-Amsterdam/Veenoord op te staan. De kosten zijn voor de gemeente.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe