‘Scherper sturen op komst zonnecentrales in Drenthe’

Is de komst van zonneparken een goede ontwikkeling of leidt het tot een veldslag? Foto DvhN

In Drenthe bestaat brede steun voor zonne-energie, maar er moet veel scherper worden gestuurd: eerst op het dak dan op de grond.

Tot deze conclusie komt de Natuur- en Milieufederatie Drenthe op basis van het publieke debat over de wenselijkheid van zonnecentrales in Drenthe.

Het gevoel geen grip te hebben op ontwikkelingen

Door de mogelijkheden en financiële regelingen zijn de (plannen voor) grote zonnecentrales in het buitengebied snel in opmars. Mensen hebben het gevoel, zo bleek, geen grip te hebben op de initiatieven van projectontwikkelaars. Dat leidt tot verdeeldheid, weerstand en zorgen.

Provincie: iedereen moet meedoen

Veel sturing is er van de provincie niet te verwachten. Initiatieven moeten juist van onderaf komen. Dan wordt het geen veldslag, stelt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Volgens hem moet iedereen meedoen. De provincie beoordeelt alleen of het proces zuiver is verlopen en neemt op basis daarvan een beslissing. ,,Aan de rest moeten mensen en bedrijven zelf invulling geven.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe