Aangifte tegen Tanja Klip niet verjaard

Meineed verjaart na twaalf jaar. De Eurochamp-affaire speelde bijna elf jaar geleden, dus is er volgens hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring aan de Rijksuniversiteit Groningen geen ‘formeel beletsel’ om aangifte te doen tegen Tanja Klip.

Oud-Statenlid Ko Vester uit Schipborg heeft aangekondigd dat hij deze week aangifte doet tegen voormalig VVD-gedeputeerde Klip, dijkgraaf en lid van de Eerste Kamer. Hij beschuldigt haar van meineed.

Vester was tien jaar geleden lid van de onderzoekscommissie Eurochamp. Deze commissie moest uitzoeken wie op het provinciehuis een vertrouwelijk rapport naar deze krant had gelekt over de financiële situatie bij de gehandicaptensportstichting Eurochamp. Vester is van mening dat de commissie is bedrogen. ,,We moesten aan waarheidsvinding doen, maar zijn altijd tegengewerkt. En mevrouw Klip heeft niet de waarheid gesproken’’, vertelde hij vrijdag in deze krant.

Geen toeval

Dat hij daarmee nu naar buiten komt, is geen toeval. Vorige week maakte de provincie Drenthe de documenten in deze zaak openbaar, inclusief een kopie van alle relevante telefoongegevens van Klip. Die zouden een verhelderend licht op de zaak kunnen werpen.

Bröring is niet verbaasd dat Vester aangifte doet. Dat wil niet zeggen dat deze ook kansrijk is. De officier van justitie kan de aangifte negeren als het bewijsmateriaal moeilijk is rond te krijgen. De beschikbaarheid van haar telefoongegevens kan hem wel een handje helpen. Hij kan de aangifte verder op beleidsmatige gronden terzijde leggen, bijvoorbeeld als er grote belangen op het spel staan of de hoofdpersonen al genoeg schade hebben geleden door deze geruchtmakende zaak.

Reden om de aangifte te negeren kan niet zijn dat Tanje Klip momenteel voor de VVD in de Eerste Kamer zit. ,,Dan zou er sprake zijn van klassejustitie’’, zegt Bröring.

Uitzonderlijk

Aangiftes wegens meineed - waar maximaal zes jaar gevangenisstraf en/of 19.000 euro boete op staat - komen volgens de hoogleraar niet vaak voor. ,,Zoiets is vrij uitzonderlijk. Als het gebeurt, dan wordt er in de media altijd melding van gemaakt en is het algemeen bekend.’’

Bröring noemt het een ‘bijzondere’ affaire. ,,Het heeft de betrokkenen veel leed bezorgd en Drenthe geen goed gedaan. Het heeft voor verdeeldheid in de politiek gezorgd. Bovendien heeft de afwikkeling een veelvoud gekost van de financiële schade van Eurochamp, die ‘slechts’ 30.000 euro bedroeg. Het is een treurige zaak, waarvan je je moet afvragen of je het na tien jaar opnieuw moet oprakelen.’’

In 2009 heeft een van de hoofdrolspelers in de affaire, voormalig journalist Gerard de Kleine, ook al eens - tevergeefs - aangifte gedaan tegen Klip.

menu