In de gemeente Assen leeft een op de elf huishoudens van een laag inkomen. Iets minder dan de helft daarvan doet dat al langer dan vier jaar. Door middel van een nieuwe aanpak wil het college hier verandering in brengen.

Ruim 8.000 huishoudens in Assen hebben betalingsachterstanden. Bij een kwart daarvan is de achterstand al langer dan drie maanden. Daarnaast is de verwachting dat door de coronacrisis dit aantal de komende periode verder stijgt. Op het moment dat mensen zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening hebben zij gemiddeld € 50.000 euro schuld opgebouwd bij vijftien verschillende schuldeisers.

Hoe wil de gemeente dit veranderen?

De oplossing ligt niet in een gebrek aan hulpverleningsorganisaties, waarvan een groot aantal actief is in de gemeente. Hun aanpak en de rol van de gemeente hierin, kan daarentegen veel beter, staat in het nieuwe beleidsplan. Er is te weinig samenwerking tussen de verschillende organisaties, de aanpak is te versnipperd, lang niet iedereen met problemen is in beeld, er wordt te veel van mensen met financiële problemen gevraagd en de communicatie is vaak te moeilijk.

Met de nieuwe voorgestelde aanpak moet dit verleden tijd worden. Onder meer door problemen eerder te signaleren, beter met de verschillende organisaties samen te werken, maatwerk te leveren en meer aandacht aan jongeren te geven.

De witgoedregeling komt te vervallen. In plaats daarvan worden mensen met een maatwerkbudget in hun persoonlijke behoefte voorzien. En in een pilotproject worden onoplosbaar hoge schulden van jongeren opgekocht. Ze kunnen in natura aflossen.

Hoe werkt dat?

Wethouder Jan Broekema (SP): ,,Dat moet echt een tegenprestatie zijn. Dit kan in de vorm van een stage zijn.”

De dreigende consequenties van de coronacrisis werpen hun schaduw vooruit, het is de vraag of de begrote 5.9 miljoen euro per jaar (2021 en 2022) genoeg is voor de nieuwe aanpak.

Broekema: ,,In het begin van de coronacrisis stegen de WW-uitkeringen maar inmiddels is dat gestabiliseerd. We moeten kijken wat dit in de praktijk gaat betekenen, maar er is waarschijnlijk extra geld nodig.” De aanpak wordt 19 november aan de gemeenteraad voorgelegd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe