In Hoogeveen is de aanpak van lastpakken in de HTL verbeterd, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid. 'Overlast flink teruggedrongen'

Het 'HTL-parkje' bij het azc in Hoogeveen waar de lastpakken op vaste tijden mogen verblijven Foto: DvhN

De aanpak van overlastgevende asielzoekers in de speciale locatie in Hoogeveen is verbeterd. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Begin 2019 constateerde de Inspectie nog dat personeel in de zogeheten Handhavings- en Toezichtlocatie (HTL) onvoldoende toegerust was voor zijn taak. Medewerkers hadden nauwelijks juridische en praktische middelen om grenzen te stellen aan asociaal of crimineel gedrag.

Ruim twee jaar later is de situatie verbeterd. ‘Nu is zowel binnen als buiten deze locatie de overlast flink teruggedrongen’, schrijft de Inspectie.

Jonge Noord-Afrikanen

Overlastgevers zijn vooral jonge mannen uit Marokko, Algerije, Libië en Tunesië. Hun kans om hier te mogen blijven is minimaal. De meesten worden in het land van herkomst niet vervolgd om bijvoorbeeld geloof of politieke overtuiging. Ze hebben weinig opleiding en nauwelijks toekomstperspectief. Ze hopen hier op een beter leven maar dat is geen reden voor een verblijfsvergunning.

Het ondermijnt de leefsituatie in en om gewone asielzoekerscentra (azc’s) waar ook overlastgevende asielzoekers verblijven. De Inspectie Justitie en Veiligheid noemt het asociale en criminele gedrag van de lastpakken ‘zorgwekkend’. ‘Het is erg moeilijk deze overlastgevers, die vaak psychiatrische problemen hebben of verslaafd zijn, te corrigeren’, schrijft de dienst. ‘Alleen in speciale opvangcentra, zoals in Hoogeveen, lukt dat’.

Meer sanctiemogelijkheden

Hoogeveen is de enige speciale locatie in ons land voor meerderjarige overlastgevende asielzoekers. Medewerkers hebben er meer sanctiemogelijkheden dan in gewone opvangcentra. Ook zijn bijvoorbeeld buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aanwezig die fysiek mogen ingrijpen.

Asielzoekers die overlast veroorzaken in een ‘gewoon’ opvangcentrum kunnen volgens de Inspectie vanwege juridische voorwaarden niet direct en niet allemaal naar de speciale opvang. ‘Daarom verblijven ze ook in gewone asielzoekerscentra. Maar daar hebben de medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) niet de opleiding, middelen of bevoegdheden om overlast snel en blijvend in te dammen en hen de benodigde zorg en begeleiding te bieden.’

Ziekteverzuim

Dat leidt bij het COA-personeel tot demotivatie en een hoog ziekteverzuim. De Inspectie vraagt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om asielaanvragen van overlastgevers met voorrang te behandelen en vaste afspraken te maken over het vertrek van minderjarige overlastgevers. Ook moeten ze eerder strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe