Aanpak sluipverkeer natuurgebied De Onlanden tussen Peize en Groningen

Sfeervol beeld van het natuurgebioed De Onlanden tussen Peize en de stad Groningen. Foto: Archief DvhN

Er werd al voor gewaarschuwd toen de uitkijktoren in De Onlanden er nog niet stond: het autoverkeer zou toenemen en fietsers zouden daar last van krijgen. De praktijk bewijst dat nu en de gemeente Noordenveld wil doorgaand autoverkeer weren.

Dat gebeurt op dringend verzoek van Natuurmonumenten, IVN, Natuurbelang dE Onlanden, de Fietsersbond en Dorpsbelangen Peize. Die zien dat het natuurgebied De Onlanden veel bezocht wordt door automobilisten. De komst van de uitkijktoren aan de Noorddijk en de parkeerplaats daar vlakbij hebben dat sinds december vorig jaar aangewakkerd.

Sluiproute

Een groter probleem nog is het gebruik van het natuurgebied als sluiproute voor automobilisten die van Peize naar Groningen of Eelde willen, of andersom. Die kiezen in toenemende mate voor een route door het natuurgebied. Zeker als het op de officiële routes via de A28 en A7 druk is wordt de route door de Onlanden sneller. De wegen door het gebied zijn voormalige landbouwwegen en niet berekend op een mix van fietsers, voetgangers en snelle bestelwagens. Ernstige ongelukken hebben zich nog niet voorgedaan, maar dat is volgens de indieners van het verzoek nog een kwestie van tijd.

Drie varianten tegen sluipverkeer

De gemeente Noordenveld heeft drie varianten bedacht om in ieder geval het sluipverkeer tegen te gaan. Tijdens een informatiebijeenkomst op 28 mei in café Boonstra in Peize worden die besproken met belangstellenden om te bepalen wat de beste optie is. In alle gevallen is een knip voorzien in de Noorddijk ter hoogte van de parkeerplaats. Ook de parkeerplaats zelf krijgt een obstakel, die voorkomt dat auto’s door kunnen rijden. Van twee kanten is de parkeerplaats dan nog steeds te bereiken. Die afsluiting kan gecombineerd worden met een inrijverbod voor auto’s op de Zanddijk en op de Drentsedijk. De laatste geldt als belangrijkste deel van de sluiproute. Maar ook als belangrijke fietsroute. Voor de Drentsedijk zijn twee plekken in beeld voor een autoverbod.

Inlossen van een belofte

Volgens Vrieso Rademaker van Dorpsbelangen Peize wordt met de aangekondigde maatregelen feitelijk een belofte ingelost. Het voormalig landbouwgebied is omgevormd tot natuurgebied en waterbuffer onder de toezegging dat het autoluw zou worden. De inrichting van de wegen is daar nog niet op aangepast en dat gaat deels nu gebeuren. Rademaker is blij met de voorgestelde maatregelen. Hoeveel auto’s er precies langs komen is niet te zeggen. Wel dat er met camera’s is geconstateerd dat er vooral veel Peizenaren de weggetjes benutten voor woon-werkverkeer.

Rademaker hoopt wel dat het niet blijft bij een knip in de Noorddijk, maar dat ook de Zanddijk en een deel van de Drentsedijk verboden gebied wordt voor auto’s en motoren. De bedoeling is dat de maatregelen die uiteindelijk worden gekozen, nog deze zomer worden getroffen.

menu