De ambtelijke samenwerkingsorganisatie (SWO) De Wolden Hoogeveen heeft in 2020 een positief bedrijfsresultaat behaald van ruim 1.9 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag.

Beide gemeenten gaven aanzienlijk minder geld uit aan personeel dan was begroot. Veel taken vielen door de coronacrisis weg. Verder was de SWO terughoudend met het invullen van vacatures of vervanging bij ziekte.

Covid-19

Er kwam ook meer geld binnen van het rijk om personeel te betalen. Dat had te maken met werkzaamheden rond Covid-19, waaronder extra toezicht en handhaving en de uitvoering van de ondersteuning aan ondernemers (TOZO-regelingen).

Voor automatisering waren beide gemeenten bijna vier ton minder kwijt. Dat kwam door uitgestelde investeringen, minder kosten voor ondersteuning, reparaties en telefonie. Ook werd bijna een ton bespaard op de kosten van digitalisering van de dienstverlening.

Hogere kosten

Wel waren Hoogeveen en De Wolden bijna een ton meer kwijt aan voertuigen en materieel. Dat kwam door hogere kosten voor motorrijtuigenbelasting, brandstof, verzekeringen en het onderhoud van de transportmiddelen.

Het positieve saldo van bijna twee miljoen is verrekend volgens het afgesproken verdeelpercentage tussen beide gemeenten: Hoogeveen 70 procent en De Wolden 30 procent. Een bedrag van ruim 991.000 euro gaat naar de reservepot voor ‘nog uit te voeren taken’.

Agressie

In 2020 had de ambtelijke samenwerkingsorganisatie te maken met vijftien incidenten rond agressie. Dat verhoudt zich met voorgaande jaren. Het ging om klanten die verbaal agressief waren aan de balies. Ook kwamen incidenten telefonisch of schriftelijk binnen.

Twee incidenten zijn bij de politie gemeld. Er is één keer aangifte gedaan tegen een inwoner. Leden van het zogeheten Interventieteam zijn elf keer in de buurt van een gesprek gebleven om de collega’s die dit gesprek moesten voeren te ondersteunen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe