Ambulancezorg waarschuwt Treant: sluiting spoedhulpen gevaar voor patiënten

Tjerk Hiddes. Foto: Gerrit Boer Montage: Janneke van der Heide

Sluiting van de spoedhulpen van de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen levert grote risico’s op voor patiënten in Drenthe en Oost-Groningen, waarschuwt UMCG Ambulancezorg.

In een brief aan de Treant Zorggroep en de zorgverzekeraars uit directeur Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg ernstige zorgen over de plannen die bureau Gupta en een kernteam voor de ziekenhuiszorg in Drenthe aan het maken zijn. Die lijken neer te komen op het sluiten van de spoedeisende hulp-afdelingen in het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal en Bethesda Hoogeveen. Dat levert volgens Hiddes onaanvaardbare risico’s op doordat ambulances vaker te laat komen en ziekenhuizen niet genoeg patiënten kunnen opnemen in noodsituaties.

In de brief schetst Hiddes de gevolgen die er nu al zijn van de fusie van de Treant-ziekenhuizen en overname van het Diaconessenhuis Meppel door Isala Zwolle. ,,In bijna alle gevallen wordt gesuggereerd dat de processen afgestemd en ‘under control’ zijn, maar helaas constateren wij bij voortduring dat de praktijk voor de ambulancezorg negatief uitpakt, hetgeen leidt tot langere reistijden, langere transfertijden bij de ziekenhuizen en opnamestops. Bij dit alles dus een steeds verder toenemend risico op complicaties bij patiënten.’’

Onderzoek naar toekomst ziekenhuizen

Hiddes schreef de brief op 31 oktober en is op 1 januari met pensioen gegaan. Voor het schrijven werd hij geïnterviewd door bureau Gupta, dat voor zorgverzekeraar Zilveren Kruis het onderzoek uitvoert naar de toekomst van de ziekenhuizen in Drenthe. ,,Daarna heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Treant en UMCG Ambulancezorg waarbij sluiting van de SEH Bethesda besproken is. Alleen het moment waarop leek nog een issue te zijn.’’

Hiddes voegt toe dat sluiting van de spoedhulp wellicht voor Treant een vanzelfsprekendheid is. ,,Maar voor UMCG Ambulancezorg is het dat niet.’’ Hij constateert ook dat de minister tot nu toe redeneert dat concentratie oké is en dat de ambulances het dan wel oplossen ,,Deze politieke werkwijze is begrijpelijk, maar ik werk daar niet meer aan mee’’, schrijft hij. ,,Ik wacht graag de uitkomsten van allerlei studies af, maar wil Treant en de grote zorg inkopende partijen in Drenthe toch een winstwaarschuwing afgeven. Momenteel is er al sprake van congestie op de huidige SEH’s. Gemiddeld een stevig aantal time-outs op verschillende afdelingen in de ziekenhuizen per week zijn tekenend voor de problemen in de patiëntenflow.’’

Afbouwen kan alleen geleidelijk

Hiddes voegt nog toe dat veranderingen op zich geen probleem zijn, maar wel de manier waarop en de snelheid waarmee. ,,Wij hebben ervaring met het sluiten van een ziekenhuis en het vervolgeffect op de acute zorg, in Dokkum. Tot op de dag van vandaag, vier jaar na dato, heeft het MCL (Leeuwarden) zijn spoedhulp-processen niet geheel op orde en zijn er regelmatig wachtrijen met ambulances. De ontwikkelingen gaan veel sneller, dan waar wij in de keten een antwoord op kunnen formuleren, laat staan tot uitvoering kunnen brengen. Uitbreiding met één parate ambulance kost minimaal tussen de 14 en 18 maanden.’’

Hij stelt dat afbouwen van de beide spoedhulpen alleen geleidelijk kan en dat er op andere plekken extra capaciteit nodig is.

menu