Arts doet greep naar de macht

Binnen de Treant Zorggroep is een machtsstrijd gaande tussen de vrijgevestigde artsen aan de ene kant en de vertegenwoordigers van personeel en patiënten aan de andere kant.

De vrijgevestigde medisch specialisten in de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal eisen een plek in de raad van bestuur. De Ondernemingsraad en Cliëntenraad zijn daar tegen, omdat ze vrezen dat de artsen te veel invloed op het beleid en financiën naar zich toe trekken. De or heeft er een zaak over aangespannen bij de rechter die over zulke zaken beslist, de Ondernemingskamer.

Vertrouwelijke stukken

De coup van de artsen en het verzet daartegen van de andere geledingen bij Treant speelt achter de schermen al een jaar. Treant lijdt al die tijd verlies, trekt minder patiënten dan andere ziekenhuizen, de drie ziekenhuizen werken slecht samen en de inspectie heeft vragen over de kwaliteit van zorg.

Dit blijkt uit een advies dat de ondernemingsraad deze week indiende en andere vertrouwelijke stukken die Dagblad van het Noorden in bezit heeft. De woordvoerder van het bestuur verwacht dat de partijen er toch nog uit komen.

Het vertrouwen tussen de verschillende bestuursorganen is ver te zoeken, blijkt uit de stukken. Advocaten draaien overuren om de partijen bij te staan. Al eerder werd bekend dat eind vorig jaar een conflict in de top tot uitbarsting kwam. De vrijgevestigde artsen zegden het vertrouwen in de raad van bestuur op.

De raad van toezicht onder voorzitterschap van oud-VVD-voorzitter Bas Eenhoorn maakte in een persbericht bekend dat de bestuurders Guus Bruins en Marcel Kuin werden ontslagen omdat ze de kwakkelende organisatie niet op de rails kregen.

Kuin had al een baan elders maar Bruins verzette zich tegen zijn ontslag. Hij werd kort voor de zomer in het gelijk gesteld door het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg. Deze rechter had in zijn uitspraak forse kritiek op de raad van toezicht. Na het bekend worden van die uitspraak stapte RvT-voorzitter Bas Eenhoorn plotseling op.

De officiële verklaring was dat hij in aanvaring is gekomen met de nieuwe bestuursvoorzitter Carla van de Wiel.

Draagvlak

De overgebleven leden van de raad van toezicht en bestuurder Carla van de Wiel proberen sindsdien de artsen in het bestuur te krijgen. Volgens het voorgestelde bestuursmodel komen er twee medisch specialisten in de raad van bestuur. Dat zou het draagvlak onder de dokters vergroten.

Ze vinden het voor een daadkrachtig bestuur nodig medisch specialisten medeverantwoordelijk te maken en ‘meer oog te laten hebben voor het brede organisatiebelang’. In een advies van Berenschot wordt gesteld dat het nodig is om het bestuur ‘ook daadwerkelijk de specialisten aan te laten sturen’.

De ondernemingsraad vreest dat de artsen hiermee te veel geld en invloed naar zich toe trekken, ten koste van het andere personeel.

Sinds 2015 is er bij Nederlandse ziekenhuizen sprake van ‘integrale bekostiging’ waardoor het bestuur kan bepalen hoeveel geld naar de inkomens van specialisten gaat en hoeveel naar de rest van het ziekenhuis.

Bij Treant werken 250 artsen van wie een derde in loondienst, en 6500 andere medewerkers. Bovendien heeft de ondernemingsraad geen trek in een experiment met een nieuwe bestuursvorm nu Treant zo’n moeilijke tijd doormaakt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe