Assen biedt inkomenssteun aan inwoners in geldnood vanwege de coronacrisis. 'We verwachten 2100 tot 2800 aanvragen'

Het gemeentehuis van Assen. Foto: DvhN

Assenaren die als gevolg van corona hun inkomsten plotseling zien teruglopen waardoor zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen, kunnen gebruik maken van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

De TONK is een crisis-steunmaatregel waarvoor het Rijk financiële middelen beschikbaar stelt. De regeling is ingevoerd voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 en treedt met terugwerkende kracht in werking.

Assen ontvangt voor de uitvoering van de TONK bijna 1,3 miljoen euro.

Aanvraag indienen

Assenaren die denken in aanmerking te komen voor deze steun, kunnen deze aanvragen voor de periode vanaf 18 maart tot 1 augustus 2021. Zij kunnen een bijdrage krijgen van 250 euro per maand, met een maximum van 1500 euro voor de gehele periode van de regeling.

Het college geeft aan dat er dan sprake moet zijn van een inkomstendaling van minimaal 30 procent (peildata januari 2020 en januari 2021). Een aanvrager mag geen financiële middelen hebben die hoger zijn dan de vermogensgrens in de Participatiewet. Voor een alleenstaande is dat 6.295 euro, voor een alleenstaande ouder 12.590 euro en voor de gehuwden samen eveneens 12.590 euro. Het (gezamenlijke) inkomen van de aanvrager(s) mag in januari 2021 niet hoger zijn dan 2.500 euro netto per maand.

‘We verwachten 2100 tot 2800 aanvragen’

Het college zegt momenteel moeilijk in te kunnen schatten hoeveel mensen gebruik gaan maken van de TONK en hoe hoog de uitvoeringskosten worden. ,,Voor het hele werkgebied van Werkplein Drentsche Aa (WPDA) is becijferd dat het kan gaan om 3000 tot 4000 aanvragen. Omgerekend naar inwonertal zou het voor Assen gaan om zo’n 2100 tot 2800 aanvragen.”

‘Open einde regeling’

Het college heeft WPDA gevraagd de uitvoering van de regeling scherp te monitoren, zodat (zo nodig) tijdig bijgestuurd kan worden. De TONK is namelijk een ‘open einde regeling’ zonder budgetplafond.

,,Hoewel het Rijk gemeenten oproept de TONK ruimhartig uit te voeren, willen wij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk houden en houden we de vinger goed aan de pols. We monitoren het gebruik, het aantal aanvragen, de reden van afwijzing en uiteraard het budget. De uitgaven voor de TONK worden apart bijgehouden en vastgelegd.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe