Assen is een ridder rijker. Agnes van Everdingen kreeg donderdagmiddag tijdens een bijeenkomst van GGZ Drenthe een koninklijke onderscheiding uitgereikt door door burgemeester Marco Out.

Van Everdingen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden opgespeld door haar zus.

Bijgedragen aan zorg voor psychiatrische patiënten

De kersverse ridder kreeg haar onderscheiding voor haar inzet voor patiënten met een psychiatrische aandoening. Haar eigen ervaringen met zo’n aandoening waren in de jaren negentig aanleiding voor haar om bij te dragen aan de oplossing van problemen. Dat heeft er in de praktijk toe geleid dat ervaringsdeskundigen en behandelaars bij GGZ zijn gaan samenwerken om tot het beste behandelplan te komen.

Verder richtte Van Everdingen in 2012 het Drents Herstel Ondersteunend Centrum op. Binnen dat team werkt een aantal ervaringsdeskundigen samen die actief zijn in GGZ-Drenthe en eveneens beschikbaar zijn voor GGZ-instellingen in Noord-Nederland. Binnen het centrum fungeert mevrouw Van Everdingen als coördinator en zij introduceerde een succesvolle Amerikaanse methode die patiënten een handreiking biedt om het hoofd te bieden aan een psychische crisis.

Pionier

Van Everdingen heeft ook veel betekend voor het onderwijs op dit gebied. Ze wordt gezien als een van de pioniers in Nederland op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe