Het gemeentehuis van Assen. Foto: DVHN

Assen heeft minder financiële zorgen dan vorig jaar (maar de onzekerheid blijft groot)

Het gemeentehuis van Assen. Foto: DVHN

De financiële zorgen in Assen zijn een stuk minder groot dan vorig jaar rond deze tijd. De begroting voor 2021 is sluitend, maar het blijft lastig de gevolgen van de coronapandemie te voorspellen.

„We sturen in deze onzekere tijd haast op dagkoersen”, vatte Bert Wienen van de ChristenUnie maandagmiddag mooi samen. De Asser politiek debatteert deze week over een begroting voor 2021 die mede door de al eerder overeengekomen greep uit de reserves wel sluitend is, maar door de gevolgen van het coronavirus veel onzekerheden bevat.

‘Onzekerheid kun je begroten’

Dat nam volgens de PvdA en het CDA niet weg dat het college die onzekerheden beter had kunnen duiden. „Normaal gesproken houd je geen rekening met een pandemie, maar als deze er eenmaal is, moet je daar op anticiperen”, zei Ronald Witteman (CDA). „Ook onzekerheid kun je begroten en dat missen we nu een beetje.”

Het college begroot ook voor het meerjarenplan tot 2024 sluitend, al was dat volgens Henk Santing (Stadspartij Plop) ondanks alle bezuinigingen en reserveopnames wel erg krap aan. „Het resultaat in de laatste twee beleidsarme jaren gaat van een kleine plus zelfs naar nul in 2024. Maar goed, we gaan zien wat de Provincie er deze keer van vindt.”

Over de verdeling van de gelden was weinig discussie, of je moet de teveel betaalde rioolheffing noemen die komend jaar niet wordt teruggegeven aan de Assenaren. Het college houdt het bedrag van ruim 2 miljoen euro vast voor toekomstige investeringen. Volgens Stadspartij Plop, CDA en VVD moet dat geld alsnog terug naar de inwoners.

Woningbouw

2021 moet volgens de raad het jaar van de woningbouw worden. Vrijwel alle fracties riepen het college op om vaart te zetten achter de bouwplannen in het Havenkwartier, het centrum en Kloosterakker.

„Met een doelgerichte aanpak”, zei PvdA-voorvrouw Cindy Vorselman. „Bijna 70 procent van de verkochte huizen gaat boven de vraagprijs weg en als we zo doorgaan wordt Assen voor steeds meer mensen onbetaalbaar.” Jannie Drenthe (SP) wees op de zorgelijke ontwikkeling dat het aandeel huizen voor de laagste inkomens flink is afgenomen, omdat nieuwe huizen door de huidige bouweisen vaak veel te duur worden. 50Plus pleitte voor het bouwen van voornamelijk levensloopbestendige woningen om de doorstroom te verbeteren.

Opmerkelijk was dat Hans Marskamp (GroenLinks) twijfelde of er wel voldoende vraag is naar woningbouw om in alle aangewezen gebieden volop aan de slag te gaan. „Hier zullen keuzes gemaakt moeten worden”, stelde hij. Dat strookte duidelijk niet met het beeld van andere raadsfracties. „Hoe rijmt u het deze uitspraak met het feit dat Diepstroeten al helemaal is volgebouwd?”, vroeg Clemens Otto (50Plus) zich hardop af.

Sociaal domein

Meer eensgezindheid was er over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De fracties vonden dat de gemeente deze grote kosten- en zorgenpost steeds beter onder controle krijgt, ondanks de nog altijd te geringe rijksbijdrage.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu