Door grote achterstanden bij het verlengen van Wmo-indicaties hebben achttien Assenaren maandenlang geen persoonsgebonden budget ontvangen. De gemeente heeft hen excuses aangeboden.

Assen heeft al sinds oktober vorig jaar te maken met achterstanden in het verwerken en verlengen van aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Stadspartij PLOP vroeg vorige week om opheldering, omdat sommige Wmo-cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) ondertussen meer dan twintig weken wachten op een herindicatie. Van sommige mensen is de indicatie intussen zelfs verlopen.

‘Betreuren gang van zaken’

Het college van B en W laat in een antwoord op vragen van PLOP weten dat inderdaad van achttien personen de indicatie niet op tijd is verlengd. Twee van hen hebben zelf niet op tijd een herindicatie aangevraagd, maar zestien anderen konden door de vertraging op het gemeentehuis buiten hun schuld om één tot vier maanden lang geen zorgkosten declareren.

Het college van B en W zegt ‘de gang van zaken te betreuren’. De gemeente heeft de pgb’s van deze achttien personen die niet konden declareren, alsnog geactiveerd. Vanaf 3 mei konden zij weer declaraties indienen, ook van de afgelopen periode.

‘We hebben de inwoners die dit betreft op vrijdag 30 april gebeld om onze excuses aan te bieden’, schrijven B en W. ‘We hebben ook de vraag gesteld of mensen hierdoor in de afgelopen periode in de problemen zijn geraakt en wanneer dit het geval is, bieden we hiervoor een oplossing. De mensen die we telefonisch hebben gesproken, gaven aan dat dit niet het geval is.’

Enorme achterstanden alleen maar opgelopen

Assen zet extra in op het wegwerken van de achterstanden en verwacht voor de zomer ‘bij te zijn’, maar ondertussen lopen deze alleen nog maar verder op. In oktober duurde het gemiddeld vier weken langer dan de wettelijk toegestane acht weken voordat iemand huishoudelijke hulp kreeg, op dit moment is dat gemiddeld 21 weken. Aanvragers van beschermd wonen wachtten in oktober nog gemiddeld twaalf weken te lang, nu is dat zestien weken.

Volgens de gemeente hebben de achterstanden te maken met een recordaantal aanvragen voor Wmo-hulp, het invoeren van nieuwe werkwijzen én de coronacrisis. Inwoners die te maken hebben met de langere wachttijden hebben op 2 april een brief van de gemeente gekregen, met daarin uitleg over de situatie en excuses. Mensen die een verlenging van een bestaande indicatie hebben aangevraagd, blijven voorlopig dezelfde ondersteuning krijgen, totdat er een besluit is genomen over een eventuele nieuwe indicatie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe