Assen moddert rustig verder op Veemarktterrein

De financiële ellende bij de reconstructie van het Veemarktterein in Assen is nog lang niet voorbij. De strop is inmiddels opgelopen tot 1,3 miljoen euro en het lijkt er niet op dat het hier bij blijft.

Het parkeerterrein, waar ooit gratis kon worden geparkeerd, wordt bouwrijp gemaakt voor woningbouw en krijgt een nieuw parkeerplein voor 244 auto’s. De oorspronkelijke kosten werden in 2017 geraamd op 1,5 miljoen euro maar daar kwam al snel 300.000 bij omdat bodemvervuiling was geconstateerd. Dat kon overigens niet onvoorzien zijn gezien alle (ook industriële) activiteiten die er ooit hadden plaatsgevonden. Eind september had het college de balans opgemaakt van alle tegenvallers waar tegenaan was gelopen en werd gerept over een geraamde overschrijding van het project met 830.000 euro.

Binnen twee maanden weer onvoorziene tegenvallers

Nu, ruim twee maand later, wordt de gemeenteraad opnieuw geconfronteerd met een aantal tegenvallers en wel voor een totaalbedrag van nog eens 470.000 euro. Deze worden toegeschreven aan de hoeveelheid veen in de ondergrond van het terrein - ‘toch meer dan verwacht’- , nieuw aangetroffen verontreiniging met minerale olie ten zuiden van YuMe en verontreiniging in de Paul Krugerstraat. En omdat de uitvoering allemaal wat langer duurt dan gedacht, nemen de interne kosten ook toe, staat in een nieuw voorstel aan de gemeenteraad.

Aannemer heeft ook nog claim aangekondigd

De koek lijkt qua tegenvallers nog niet op. Er wordt rekening gehouden met een aantal risico’s zoals bij de uitvoering van de Paul Krugerstraat en de aanleg de riolering vanuit de Rolderstraat. Ook hier bestaat de kans op onvoorziene bodemverontreinigingen. ,,Dit risico is te ondervangen door vroegtijdig onderzoek te doen om een zo goed mogelijk inschatting te kunnen maken’’, schrijven B en W.

Verder heeft de aannemer mondeling een claim aangekondigd voor extra werkzaamheden. De kans dat die moet worden gehonoreerd, wordt overigens niet hoog ingeschat. ,,Wij betwijfelen de rechtmatigheid van deze claim, maar die moet nog wel verder worden getoetst. Zekerheidshalve nemen we de claim op in de totale meerkosten.’’

Reconstructie kost nu al 3,3 miljoen euro

Vooreerst worden die nu geraamd op 1,3 miljoen euro en daarmee komt de totale investering van de reconstructie van het Veemarktterrein nu op 3,3 miljoen euro. Hoe die optelsom exact tot stand is gekomen blijft wat onduidelijk. In de achtereenvolgende raadsvoorstellen wordt gesproken over een investering van 1,8 miljoen euro (mei 2017) en een beschikbaar krediet van 2,2 miljoen euro in het voorstel van september 2018 (’Beschikbaar geteld mei 2017’). Nu wordt gesproken over een totale investering van 2,0 miljoen euro (’Beschikbaar gesteld bij raadsbesluit van juni 2017’).

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.