Assen trekt regie naar zich toe bij woningbouw in Kloosterveen

Het winkelcentrum in de wijk Kloosterveen. Foto DvhN

De gemeente Assen trekt de regie naar zich toe om de woningbouw in Kloosterveen te stimuleren. Er wordt overgestapt op een actief grondbeleid door het vestigen van een voorkeursrecht.

De hoge druk op de woningmarkt maakt deze stap noodzakelijk, zo motiveren B en W de stap. In het betreffende gebied Kloosterakker heeft de gemeente het grootste deel van de grond in eigendom. Het deel dat niet van de gemeente is - 48.586 vierkante meter -, is in handen van twee particulieren. Er liggen kooprechten op van ontwikkelaars. Het is onduidelijk of zij ook daadwerkelijk tot ontwikkeling willen overgaan. Het voorkeursrecht versterkt de gemeentelijke positie: wanneer de eigenaren willen verkopen moeten zij de grond eerst aan de gemeente aanbieden.

Kloosterakker: ruimte aan 500 woningen

In de Structuurvisie Kloosterveen is de komende achttien jaar de bouw van in totaal 2250 woningen voorzien. Het gebied wordt in fasen ontwikkeld. Kloosterakker is het eerst aan snee en omvat het terrein tussen de Hoofdvaartsweg, Kloosterveen I, de Domeinweg en de Norgervaart. Er is ruimte voor de ontwikkeling van circa 500 woningen voor de komende vier jaar. Het voorkeursrecht ondersteunt bij het tot ontwikkeling brengen van het gebied, zegt het college.

Situatie nijpend

Assen wil de komende jaren voldoen aan de reële vraag naar woon- en bedrijfsruimte. De nieuwbouwwijk Kloosterveen is daarbij zowel in kwantitatief als kwalitatief van groot belang om aan die opdracht te voldoen. Kloosterveen is voor Assen de enige locatie waar kan worden voldaan aan de vraag naar groen stedelijk wonen. Circa 40 procent van de woningbouwopgaaf moet de komende tien jaar in Kloosterveen worden gerealiseerd. Naast koopwoningen gaat het ook om een behoorlijk aantal sociale huurhuizen.

Door de kredietcrisis en een stagnerende woningmarkt is er de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. De situatie is in korte termijn drastisch gewijzigd. De woningmarkt is volop in beweging en in de Drentse hoofdstad is sprake van grote spanning in de koopsector. Het Woonpark Diepstroeten raakt momenteel versneld uitgeput waardoor de ontwikkeling van Kloosterakker urgent is, zo schrijven B en W.

Om tijdig voldoende woningen beschikbaar te krijgen, moet de gemeente de regie voeren op het gebied. Door de hoge druk op de markt en de druk om huizen op zeer korte termijn gebouwd te krijgen, wordt nu het voorkeursrecht opgelegd waardoor een actief grondbeleid kan worden gevoerd.

menu