Assen nam verantwoordelijkheid voor kunst en cultuur onvoldoende serieus (en wil nu meer en beter samenwerken)

Het Preuvenement in de Gouverneurstuin is een van de culturele evenementen in Assen waar veel publiek op af komt. Pe en Rinus traden dit jaar op. Foto: Marcel Jurian de Jong

‘Ik cultuur. Jij cultuurt. Wij culturen. Jullie culturen. Assen cultuurt.’ Zo luidt de titel van de nieuwe Kadernota Kunst & Cultuur Assen. Eigenlijk had daar nog bij moeten staan: ‘ook de gemeente cultuurt nu mee’.

Dat Assen de ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur meer gaat stimuleren en aansturen is misschien wel het belangrijkste voornemen in de nota. Daaraan schortte het de afgelopen jaren, zo erkennen B en W ook. De nieuwe ambitie is ,,meer en beter samenwerken’’.

‘Kansen gemist en energie is verloren gegaan’

Het college concludeert dat Assen een rijk en gevarieerd cultureel aanbod kent ,,waar we trots op kunnen zijn’’. Gelijktijdig wordt vastgesteld dat dit in sterke mate te danken is aan de inzet van de mensen in het culturele veld. ,,Als gemeente hebben we onze verantwoordelijkheid onvoldoende serieus genomen. Daardoor zijn kansen gemist en is energie verloren gegaan.’’

De nota is opgesteld na het horen van zo’n tachtig vertegenwoordigers van culturele instellingen en verenigingen. Daarbij kwam naar voren dat er de afgelopen jaren vanuit de gemeente (te) weinig aandacht is geweest voor cultuur en de relaties met de culturele partners. ,,Daardoor is er te weinig samenhang en blijven kansen onbenut. Het is los zand en geen stevig gebouw.’’

Gemeente wil profiel als provinciehoofdstad versterken

In het cultuurbudget is ook weinig tot geen ruimte geweest voor nieuw initiatieven. Beleid en programmering wordt door de instellingen ontwikkeld zonder heldere visie van en inhoudelijk sturing door de gemeente, zo werd opgemerkt. Instellingen hebben hier juist wel behoefte aan om toekomstgericht te kunnen programmeren.

Een van de doelen voor de komende jaren is om het profiel als provinciehoofdstad te versterken met spraakmakende activiteiten, projecten en evenementen. Initiatieven van kunstenaars die van betekenis zijn voor de stad worden zoveel mogelijk gefaciliteerd en ondersteund.’

Hoop op gemeenschappelijke ruimte voor kunstenaars

B en W: ,,Assen telt veel kunstenaars die de stad een warm hart toedragen en zich met veel energie (en dikwijls belangeloos) inzetten voor het cultureel klimaat in Assen. Onze waardering daarvoor hebben we niet altijd voldoende laten blijken. Dat gaat veranderen.’’

In het verlengde hiervan stelt het college vast dat er behoefte is aan meer gemeenschappelijke ruimtes als broedplaats voor nieuw talent. ,,Wij constateren dat kunstenaars wegtrekken uit Assen. In de behoefte aan werk- en tentoonstellingsruimte willen we beter voorzien.’’

Assen besteedde dit jaar 10,5 miljoen euro aan cultuur. Bij de instellingen die in een gemeentelijk pand zijn gehuisvest - De Nieuwe Kolk, Podium Zuidhaege en Garage TDI - worden de huurkosten mee gesubsidieerd en terugbetaald aan de gemeente. Exclusief huisvestingskosten bedraagt de cultuurnota ongeveer 4 miljoen euro.

menu