Woningbouw in Assen-Oost. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

Assen wil naar 75.000 inwoners

Woningbouw in Assen-Oost. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

De gemeente Assen wil in 2035 zo’n 75.000 inwoners tellen. Daarom moeten de komende tien jaar ongeveer 3000 woningen gebouwd worden.

Dat staat in de nieuwe woonvisie van de gemeente Assen. Dit document is nog niet definitief, maar een werkdocument. Over een paar weken verschijnt de officiële versie. Assen wil ruim 2000 koopwoningen extra bouwen de komende tien jaar en 600 sociale huurwoningen. Voor ongeveer de helft van die huizen zijn Woonpark Diepstroeten en Kloosterveen in beeld. Daarbij worden ongeveer 200 rijwoningen en 300 appartementen gesloopt en vervangen voor nieuwbouw.

De vraag naar sociale huurwoningen nam toe. Op 1 januari 2016 stonden bij woningcorporatie Actium (marktleider in Assen met 7900 woningen) ruim 5800 mensen ingeschreven die op zoek zijn naar een woning, van wie een slordige 650 actief. De wachttijd voor een sociale huurwoning liep in 2015 op tot gemiddeld drie jaar.

Vergrijzende bevolking

De inwoners van Assen worden ouder. Over tien jaar is 36 procent van de bevolking in deze gemeente ouder dan 55 jaar. Daarbij zijn er volgens de prognoses in 2035 tienduizend 75 plussers en zij hebben zo’n 600 nieuwe woningen nodig. Die moeten komen in de wijken Centrum, Lariks/Noorderpark, Marsdijk en Kloosterveen vanwege de bereikbaarheid en goede zorgvoorzieningen, staat in de woonvisie.

Ook andere doelgroepen hebben de aandacht van de gemeente. Zo moet duidelijk worden welke bijzondere doelgroepen er zijn in Assen, zoals GGZ-patiënten die zelfstandig wonen. Hiervoor moet een structureel overleg komen tussen zorgpartijen, corporaties en de regio.

Niet alleen nieuwbouw moet het woonklimaat in Assen op peil houden. Ook het opknappen van woningen staat in de woonvisie. In Peelo en Pittelo start de gemeente een proef waarbij de kwaliteit van de huizen verbeterd wordt. Het gemiddelde energielabel in Assen moet in 2020 B zijn, daarvoor moeten 300.000 bestaande huizen twee energielabel stappen verbeteren.

menu