Onderwijsorganisaties in Assen willen een experiment nieuw leven inblazen waarbij verschillende vormen van speciaal onderwijs samenwerken. Kinderen van 4 tot 7 jaar oud worden hierbij veel minder in hokjes geplaatst.

In het schooljaar 2015/2016 werd in Assen al een experiment gestart waarbij verschillende vormen van speciaal onderwijs werden samengevoegd. Op De Trampoline zaten kleuters van meerdere scholen bij elkaar in één gebouw. Bijzonder daarbij was dat deze kinderen, die op basis van hun beperking oorspronkelijk waren ingedeeld in verschillende clusters, op De Trampoline op één plek zaten. Zo konden kinderen gerichter van verschillende soorten zorg en onderwijs gebruikmaken.

Herkansing

Ondanks enthousiasme van de deelnemende scholen, kwam aan het experiment in april 2019 een einde „Dit had verschillende redenen”, legt directeur-bestuurder Bert Dekker van Plateau uit. „Zo hadden we zelf bepaalde zaken beter moeten regelen met elkaar én vanuit de overheid werd het ons niet gemakkelijk gemaakt. Maar we hebben allemaal het gevoel dat dit een tweede kans verdient.”

Die kans lijkt er nu te komen. Afgelopen zomer heeft minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs een beleidsregel vastgesteld die het mogelijk maakt om breder te experimenteren en samenwerkingen te zoeken tussen speciaal en regulier onderwijs. Van deze regel maken onderwijskoepels RENN4, Plateau Integrale Kindcentra en CKC Drenthe gebruik om het gedachtegoed van De Trampoline nieuw leven in te blazen.

Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de plannen nog verre van concreet zijn, vindt bestuurslid Jeep Jonker van RENN4. „Hoe de samenwerking er dit keer uit gaat zien, weten we simpelweg nog niet. Ook is het maar de vraag of de naam Trampoline terugkeert. Deze samenwerking is geen doorstart, maar een geheel nieuw begin.”

‘Niet te vroeg een cluster in’

In ieder geval is de intentie daar om in Assen opnieuw een school te vormen waarbij kinderen niet op basis van hun problematiek worden ingedeeld, maar op basis van leeftijd.

„Vooral omdat voor veel kinderen op vier- of vijfjarige leeftijd nog helemaal niet duidelijk is welk onderwijscluster het beste voor ze zou zijn”, zegt Plateau-directeur Dekker. ,,Toch worden ze al wel zo vroeg in hokjes gestopt. Veel liever zien wij die jonge kinderen op één school, waar alle mogelijke zorg- en onderwijsprofessionals en bijbehorende expertise aanwezig zijn. Want sommige kinderen passen gewoon niet in één cluster en hebben zorg en onderwijs nodig vanuit verschillende gebieden.”

Dekker hoopt dat straks veel meer kinderen op een prettige, succesvolle manier naar school kunnen dan nu het geval is. „Maar het duurt nog wel even voordat alles rond is. We moeten dit plan goed overdenken, de samenwerking kan niet nog een keer mislukken.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe