Baltes en Korthuis gaan als informateurs op zoek naar een nieuw college voor de gemeente Hoogeveen

Johan Baltes en Sandra Korthuis zijn aangewezen als informateurs in Hoogeveen. Foto: FPCreation\Frans Post

Johan Baltes en Sandra Korthuis zijn aangewezen als informateurs om een nieuw college van de gemeente Hoogeveen te vormen.

In aanwezigheid van commissaris van de koning Jetta Klijnsma heeft de gemeenteraad zaterdagmorgen de  opdracht gegeven.

Behalve een nieuw college wordt van de informatuers verwacht dat zij voorstellen doen voor een deugdelijke, gedragen meerjarenbegroting.

Johan Baltes is oud-lid en vicevoorzitter van Provinciale Staten in Drenthe en was procesbegeleider bij de formatiebesprekingen in de gemeente Assen. Momenteel is hij interim-manager. Baltes ziet het als bijzondere verantwoordelijkheid om tijdens de formatie te komen tot werkbare politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Sandra Korthuis was  wethouder financiën in de gemeente Rotterdam en lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  Momenteel werkt zij als commissaris en toezichthouder.

De informateurs beginnen maandag met verkennende gesprekken met de raadsfracties. De gemeente Hoogeveen zag recent het college vallen. Het rommelt in deze gemeente al lang. De financiële positie  van de gemeente is niet al te best.

 

menu