Duizenden banen in en rond Assen staan op het spel door de lage aardgasprijs en het stoppen met de gaswinning in Groningen. „Het stadsbestuur reageert ten onrechte laconiek”, vindt raadslid en voormalig wethouder Albert Smit (PvdA).

Donderdag bleek dat de NAM 200 tot 300 banen schrapt . Volgend jaar komt het voortbestaan van de hoofdvestiging in Assen ter discussie te staan, zegt woordvoerder Hein Dek. „Hoewel de gaswinning in Groningen stopt, zien we voor ons nog wel een rol bij de kleine gasvelden. Maar het is duidelijk dat we te ruim in onze jas zitten.”

Kritische vragen aan burgemeester en wethouders

Smit stelt kritische vragen aan burgemeester en wethouders. „Niet alleen bij de NAM, ook bij tal van toeleveranciers staan banen op de tocht”, zegt hij. „Het stadsbestuur moet aan tafel zitten bij de onderhandelingen over compensatie voor de regio.”

De gasprijs is het afgelopen jaar gekelderd en dat lijkt de ontwikkelingen bij de NAM in een stroomversnelling te brengen. Het is al langer duidelijk dat het olie- en gasbedrijf sterk gaat krimpen. Veel medewerkers van de NAM zijn straks overbodig nu de aardgaswinning in Groningen stopt. Daardoor blijven in Noord-Nederland straks alleen de kleinere gasvelden over. Het lijkt Smit een reëel scenario dat aandeelhouders Esso en Shell dan helemaal de stekker uit de NAM in Assen trekken. Hij wil dat zijn gemeente meer actie onderneemt om het verlies aan werkgelegenheid te compenseren.

Het hangt al langer in de lucht dat er veel banen in de energiesector op het spel staan. De gedeputeerden Henk Brink (VVD) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) lanceerden daarom bijna twee jaar geleden het plan ‘Drenthe 4.0’. De provincie zou straks in de wereld van waterstof, biobrandstoffen en warmtepompen opnieuw een belangrijke rol moeten spelen in de energievoorziening. Zo zouden de ondergrondse gasleidingen en andere installaties gebruikt moeten worden voor het transport van biogas en waterstof.

Ruim 150 miljoen euro nodig

De gedeputeerden overhandigden het plan aan het ministerie van economische zaken met de mededeling dat de provincie ruim 150 miljoen euro nodig heeft van het rijk om het plan te realiseren. „En wat is daarvan terechtgekomen?”, vraagt Smit zich af.

Volgens Henk Brink wordt er nog volop aan het plan gewerkt. Hij wijst erop dat de Europese Unie een fonds in het leven heeft geroepen om te voorkomen dat regio’s de dupe worden van energietransitie. Gebieden die nu economisch erg leunen op de winning of verwerking van fossiele brandstoffen, moeten niet verarmen nu we overschakelen op energie uit onder meer zon en wind.

„In heel Drenthe staan 7000 tot 8000 banen op het spel!”, zegt Brink. „Voor Nederland is uit dat Europese fonds 600 miljoen euro beschikbaar en wij claimen het leeuwendeel voor Noord-Nederland. Wij ondervinden tenslotte de grootste gevolgen van de energietransitie.”

Goede plannen voor nieuwe werkgelegenheid

Alleen vragen om geld en compensatie volstaat niet, er moeten ook goede plannen voor nieuwe werkgelegenheid op tafel komen: wat kan Noord-Nederland allemaal bieden om Nederland in het olie- en gasloze tijdperk warm en in beweging te houden? Dus heeft Brink over dit vraagstuk wekelijks contact met de Groningse commissaris van de Koning René Paas, wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Groningen en burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden.

Smit vindt echter dat de gemeente Assen moet meepraten over de gevolgen van de energietransitie voor zijn stad. „De Groningers praten vooral met de NAM over aardbevingsschade, maar voor ons is de NAM economisch erg belangrijk.” Hij wijst erop dat de economie in zijn stad kwetsbaar is en dat het stadsbestuur alle zeilen moet bijzetten om hoogwaardige werkgelegenheid te behouden.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe