Besluit over gaswinning in Assen begin september

Het besluit over de omstreden gaswinning door de NAM bij Assen Noord is aanstaande. De verwachting is dat minister Eric Wiebes (VVD) in de tweede week van september definitief uitsluitsel geeft.

Daarna alleen nog beroepsmogelijkheid bij Raad van State

Daarna staat nog de mogelijkheid open om in beroep te gaan bij de Raad van State. Dat geldt overigens alleen voor de inwoners en overheden die tegen het ontwerp-besluit een zogeheten zienswijze hebben ingediend. In totaal zijn ruim 900 zienswijzen ingediend. Die hebben dan betrekking op het hele winningsplan Westerveld. Daaronder vallen naast Assen Noord ook kleine velden bij Appelscha, Zevenhuizen, Roden, Vries, Assen-Zuid, Witten en Eleveld.

Assen Noord (Gasveld Vries-Zuid) heeft nog winbare hoeveelheid

De Nederlandse Aardolie Maatschappij haalt al 40 jaar op verschillende locaties gas uit de grond in Noord-Drenthe. Al die velden vallen onder de concessie Westerveld. Op het moment dat de NAM gaat winnen moet een vergunning worden aangevraagd. In Assen zijn de in de vergunning vastgelegde maximale hoeveelheden bijna bereikt en moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De meeste andere gasvelden zijn inmiddels leeg, maar voor Assen Noord (Gasveld Vries-Zuid) en Eleveld ziet te NAM nog mogelijkheden.

Woonwijk Marsdijk en buitendorpen in actie

Het voornemen zorgde voor veel onrust in de Asser wijk Marsdijk en de dorpen Loon en Balloo. De wijkvereniging Marsdijk, de actiegroep Stop gaswinning Marsdijk Nu en Dorpsbelangen Loon verhieven hun stem. De actiegroep verzamelde medio vorig jaar 2000 handtekeningen tegen gaswinning. Ook de overheden in Noord-Drenthe roerden zich. Gezien de kans op bevingen - mogelijk wordt zelfs de grens van 3.9 op de schaal van Richter overschreden - en de onzekerheden spreekt Assen zich nadrukkelijk uit tegen de gaswinning.

De bezwaren weerhielden de minister er niet van in te stemmen met de gaswinning in een ontwerp-besluit. In de hiertegen ingediende zienswijzen door gemeenten en waterschappen wordt nogmaals onderstreept dat de minister de effecten van de gaswinning onvoldoende meeweegt. Weliswaar wordt de kans op een zware beving als klein beoordeel, uit te sluiten is die niet. In Assen hebben in het verleden al meerdere kleine bevingen plaats gehad. De eerste beving als gevolg van gaswinning in Nederland vond zelfs plaats in Assen en wel op 26 december 1986 (2,8 op de schaal van Richter).

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.