Bestemmingsplan Vluchtheuvel Norg op losse schroeven

Ooit was De Vluchtheuvel een pretpark. Foto: Archief/Harry Tielman

De bouw van een woonzorgcomplex op de Vluchtheuvel in Norg is onzeker. De Raad van State is kritisch over een door de gemeente Noordenveld gehanteerde grens van 10 meter tussen het gebouw en de nabijgelegen recreatiewoningen.

Vorig jaar februari stelde de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vast voor De Vluchtheuvel in Norg. Maar de gehanteerde bufferzone van 10 meter tussen de aangrenzende recreatiewoningen en het nieuwe zorgcomplex zou weleens veel te klein kunnen zijn, zo bleek tijdens een zitting bij de Raad van State.

Dezelfde milieuafstanden

In zogenoemde richtafstanden, die landelijk worden vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeentes(VNG), staat 30 meter aangegeven als minimum tussen een woning en een nieuw zorgcomplex. En hoewel het in Norg om recreatiewoningen gaat, liet rechter en staatsraad Mieke van Diepenbeek er geen twijfel over bestaan dat deze grens ook voor dit soort woningen gehanteerd moet worden.

De gemeentewoordvoerder erkende dat Noordenveld er intussen achter is dat voor gewone woningen en recreatiewoningen inderdaad dezelfde milieuafstanden gelden. Toch vindt de gemeente 10 meter redelijk, omdat het vorige bestemmingsplan een pretpark toeliet. En bouwsels van het pretpark hadden op enkele meters van de woningen kunnen komen.

Natuurgebied

Daarop zei de staatsraad dat de Raad van State in dit soort zaken toch meestal van de feitelijke situatie van de afgelopen jaren uitgaat. Sinds 2007 ligt het terrein braak, nadat attractiepark De Vluchtheuvel ophield te bestaan. De eerste (lage) bebouwing van dat park lag op minimaal 50 meter afstand van de recreatiewoningen.

De staatsraad vroeg verder nog waarom het bouwvlak van het geplande woonzorgcomplex niet meer naar het noordoosten opgeschoven kan worden. Daar hadden de buurtbewoners om gevraagd, maar wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) liet vorig jaar al weten dat de provincie Drenthe daar niet op zat te wachten, vanwege aantasting van een natuurgebied.

Toekomst onduidelijk

Overigens is het nog altijd niet duidelijk wat voor woonzorgcomplex precies op het Vluchtheuvel-terrein moet komen. Het bediscussieerde bestemmingsplan laat verschillende zorgfuncties toe. Plannen om er een opvang voor moeilijk opvoedbare jongeren te huisvesten lijken inmiddels gesneuveld. Ook zou er een zorghotel komen voor pré- en postoperatieve revalidatie. Hoe het daarmee staat wilde de eigenaar van het perceel niet kwijt.

De uitspraak van de Raad van State volgt binnen enkele weken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu