Het plan om Emmenaren vanaf 2022 te laten betalen voor iedere keer dat zij hun grijze container laten legen, lijkt door te kunnen gaan. Wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen) kreeg maandagavond van raadsleden veel vragen over deze koerswijziging, maar van groot verzet was geen sprake.

Emmen wil dat haar inwoners hun afval beter scheiden. Per jaar gooit de gemiddelde Emmenaar ruim 200 kilo afval in de grijze container. Voor driekwart gaat het om spul dat daar niet thuis hoort, zoals etensresten, papier, glas en plastic. Ter verduidelijking: het gaan dan om opgeteld zo’n 15 miljoen kilo per jaar.

Wordt afval beter gescheiden, dan is dat goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. De kosten voor het verbranden van afval gaan de komende jaren flink omhoog, door hogere verwerkingskosten en een hogere belasting op deze activiteit van het Rijk. Het zijn uiteindelijk de inwoners die hier voor opdraaien, via de afvalstoffenheffing.


loading

Om inwoners te prikkelen om afval in de juiste bakken te gooien, wil Van der Weide hen laten betalen voor iedere keer dat de grijze container wordt geleegd. Het maakt dan niet uit hoe vol die container is. Wie kosten wil besparen, gebruikt de grijze container dus louter voor het afval waarvoor die bedoeld is en zet de container pas aan de weg als die helemaal vol zit.

Dat Emmen haar best moet doen om minder restafval aan te leveren, daarvan is elke fractie overtuigd. Maar dat betekende niet dat meteen alle handen de lucht ingingen. Want hoe zit het dan met flatbewoners, die geen eigen afvalcontainers hebben? En leidt het nieuwe systeem niet tot veel meer zwerfvuil? En worden mensen die veel luiers nodig zijn, nu niet heel erg gedupeerd?

Van der Weide zei dat er de komende jaren extra wordt geïnvesteerd in voorzieningen zodat meer flatbewoners dichterbij hun huis afval gescheiden kunnen aanbieden. Voor veel meer zwerfafval is hij niet bang, omdat dit volgens hem ook niet gebeurde in gemeenten die Emmen wat dit betreft voorgingen. Voor mensen die vanwege medische redenen veel luiers of andere materialen nodig zijn die in de grijze container moeten, wil Van der Weide kijken naar ‘maatwerk’.

Meerdere fracties wezen de wethouder op het belang van goede communicatie over de koerswijziging. Van der Weide zei zich hiervan bewust te zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe