De tiny house-bewoner in Dalerpeel zegt de afgelopen dagen veel steunbetuigingen te hebben gekregen, van bijvoorbeeld mensen die met de duim omhoog langsreden. Maar het laatste wat hij wil is dat het conflict met de buurt verder op de spits wordt gedreven.

De eigenaar reageert voor het eerst sinds de hoorzitting vorige week op de commotie in zijn nieuwbouwwijkje in Dalerpeel. Tien buren deden hun beklag over het kleine huisje dat hij liet neerzetten aan de Vlonder, te midden van de villa’s van zijn buren. Niet alleen zijn buren vinden dat geen gezicht, ook raadsfracties in Coevorden spraken hun afschuw uit. De grootste partij BBC2014 vroeg zich af wat de waarde is van een welstandscommissie als die zo’n bouwwerk in juist deze buurt toestaat.

Bewoner: ‘Ik wilde een publieke discussie voorkomen’

De eigenaar onthield zich tot dusver van een reactie. ,,Mede omdat ik wou voorkomen dat de onenigheid tussen de gemeente Coevorden, de bewoners en mijzelf een publieke discussie zou worden. Dat is het helaas alsnog geworden’’, schrijft hij.

Het was afgelopen weekend naar zijn zeggen ongebruikelijk druk in zijn straat. ,,Veel mensen zijn komen kijken naar het huisje in de wijk, vaak langzaam rijdend met duimen omhoog. Al waardeer ik de ongevraagde steunbetuigingen wel degelijk, bieden ze wat mij betreft geen constructieve bijdrage aan een oplossing voor het conflict. Sterker nog, de kans is aanwezig dat het mij en mijn naaste buren verder uit elkaar laat drijven, wat het woongenot van mij en mijn zoon, en die van mijn naaste buren aantast. Laat daarom ook de toetsing van de grieven van mijn buren daar waar het hoort. En dat is bij de bezwaarschriftencommissie.’’

‘Ambtenaar heeft bewust of onbewust iemand voorgelogen’

Die komt wellicht eind deze week met een oordeel. Niet inhoudelijk: de commissie kijkt op dit moment alleen of de tien bewoners buiten hun schuld om te laat hebben gereageerd. De buurt claimt verkeerd te zijn voorgelicht door een ambtenaar. ,,Als dit verhaal klopt, dan heeft de bewuste ambtenaar bewust of onbewust iemand voorgelogen’’, zei BBC2014-raadslid Ton Soppe. ,,Dat is voor onze fractie onaanvaardbaar.’’

De tiny house-bewoner spreekt van een bijzonder vervelend conflict met vriendelijke mensen. ,,Ik hoop dan ook van harte dat de onenigheid in de buurt snel kan worden afgerond, en dat we elkaar daarna nog recht in de ogen kunnen blijven kijken.’’

Stress en prikkels

Hij koos voor Dalerpeel om op redelijke afstand te wonen van zijn zoon en zijn ex, om makkelijker invulling te geven aan het co-ouderschap. De keuze om kleiner te wonen in een tiny house maakte hij aan de ene kant voor de rust. ,, Ik ben 15 jaar werkzaam in een zeer dynamische en drukke tak van de geestelijke gezondheidszorg. Met alle stress en prikkels die bij het werk komen is het voor mij belangrijk een thuis te creëren waar ik een rustpunt vind. Het gevoel van vrijheid en ruimte om mij heen zijn hierin belangrijke waardes.’’

‘Bezit, status en geld worden vaak verward met gelukkig zijn’

Met een tiny house wil de kersverse inwoner van Dalerpeel ook zijn verantwoordelijkheid nemen voor komende generaties. ,,We leven in een tijd waar bezit, status en geld vaak worden verward met gelukkig zijn. We leven ook in een tijd dat onze overconsumptie steeds duidelijker schade achterlaat, waar we een volgende generatie mee opzadelen. Mijn angst is dat ook onze volgende generatie moeite gaat hebben met de belangrijke zaken van de wereld te managen, tegenover hun eigen egocentrische zucht naar rijkdom en succes. Het is voor mij persoonlijk een verantwoordelijkheid om mijn zoon, de volgende generatie, te kunnen laten zien dat groot en veel niet per se gelijk staat aan geluk.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe