De Vaart ZZ in Nieuw-Amsterdam. Een strook waar veel mensen schade melden als gevolg van bodemdaling.

Bodemdaling Nieuw-Amsterdam boezemt ook angst in: vrees voor knappen gasleidingen

De Vaart ZZ in Nieuw-Amsterdam. Een strook waar veel mensen schade melden als gevolg van bodemdaling. Foto: Jan Anninga

Bodemdaling in Nieuw-Amsterdam zorgt niet alleen voor ergernis en schade. Er zijn ook dorpsbewoners die bang zijn dat gasleidingen het gaan begeven.

Susan Schultz, die met haar man al 22 jaar in een oude boerderij aan de Vaart ZZ woont, maakt zich grote zorgen. Ruim een maand geleden reed de brandweer bij haar de straat in en zette de weg af. De woning van de buren zal vol met gas.

,,De gasleiding was geknapt. En alles wees erop dat dit kwam door bodemdaling. Het is gelukkig goed afgelopen. Maar is dat de volgende keer weer het geval? Als er ergens anders een gasleiding knapt, bij ons huis of bij iemand anders? Op heel veel plekken in ons dorp daalt de bodem.’’

‘Het was superstrak. En moet je nu zien’

In de boerderij van Schultz zijn de gevolgen van bodemdaling goed zichtbaar. ,,Kijk, de deel. Drie jaar geleden helemaal opnieuw bestraat, met ruim 40 kuub zand. Het was superstrak. En moet je nu zien, het golft helemaal. En kijk daar eens. Stenen liggen er schots en scheef in.’’

loading

Het was Mirjam Weisscher, de buurvrouw van Schultz, die de kat de bel aanbond. Bij Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord vertelde zij over de geknapte gasleiding bij haar huis en de schade die bodemdaling veroorzaakt aan woningen langs de Vaart ZZ vanaf de Westerveenschebrug richting Erica.

‘Nog tientallen huishoudens hebben zich gemeld’

,,We hebben een enquête gehouden en daaruit blijkt dat het gros van de dertig huizen in min of mindere mate kampt met problemen. Dan hebben we het over scheuren in muren en fikse gaten rond woningen. Het probleem speelt al langere tijd, maar vooral de laatste twee jaar gaat het snel’’, betoogde Weisscher.

loading

Inmiddels regent het klachten over bodemdaling bij Plaatselijk Belang. ,,Nog tientallen huishoudens hebben zich bij ons gemeld, uit verschillende delen van Nieuw-Amsterdam’’, zegt secretaris Inge Niks. Meerdere mensen zijn volgens haar net als Schultz bang voor het knappen van gasleidingen.

‘Wij dachten dat we de enigen waren’

Aan de Dommersweg woont voormalig SRV-man Foppo Botter en zijn vrouw Lia. Hun huis heeft er wel eens beter uitgezien. In meerdere muren zitten scheuren. ,,Kijk, hier stond vroeger mijn rijdende winkel’’, zegt de voormalige ondernemer, terwijl hij een soort schuur betreedt.

loading

De Nieuw-Amsterdammer wijst omhoog, naar het plafond. ,,De boel verzakt hier, net als in de bijkeuken. Nog niet zo lang geleden hebben we daarom in deze ruimte het plafond gestut.’’ Heeft het stel de problemen wel eens aangekaart bij de gemeente? ,,Nee. We dachten ook dat we in het dorp de enigen waren die hier last van hadden. Nou, dat blijkt dus beslist niet het geval.’’

‘Ik denk dat het gaat om een mix van factoren’

Ook Plaatselijk Belang wist tot voor kort niet van de omvang van het probleem. ,,Maar gelukkig staat het nu dankzij mijn buurvrouw goed op de kaart’’, zegt Susan Schultz. ,,Belangrijk is dat nu eerst alles goed in beeld wordt gebracht. Waar doet het probleem zich voor en waardoor wordt het veroorzaakt?’’

loading

In het dorp wordt volop gespeculeerd over mogelijke oorzaken: droogte, gaswinning en maatregelen die genomen zijn vanwege de waterhuishouding. Schultz: ,,Ik denk dat het gaat om een mix van factoren. Maar goed, ik ben geen deskundige.’’

‘Een serieus probleem op grote schaal’

Jenneke Ensink van de lokale partij LEF!: ,,Ik heb begrepen dat de gemeente op onderzoek uitgaat en met gedupeerden in gesprek wil. Dat is goed. Maar ik zie ook graag dat de gemeente samen met de provincie en waterschappen een speciaal meldpunt voor deze mensen instelt. Want dit probleem speelt niet alleen in Nieuw-Amsterdam en is zeer ingewikkeld.’’

Weisscher maakte dinsdagavond een openbare groep op Facebook, genaamd Bodemdaling Zuidoost-Drenthe. Die groep heeft inmiddels ruim 130 leden.

Weisscher: ,,Ik heb de indruk dat instanties langzaam gaan inzien dat in deze regio een serieus probleem is op grote schaal. Dus blijf melden waar de problemen spelen.’’

menu