Uit archeologisch booronderzoek is gebleken dat er in Gasselte geen hunebed ligt. Het gaat om een verzameling stenen uit de IJstijd.

Dat heeft de gemeente Aa en Hunze vrijdagmiddag bekendgemaakt. Een onontdekt hunebed is volgens het archeologisch bureau RAAP, dat donderdag boorde in Gasselte, daarmee uitgesloten. Archeologen van RAAP, bijgestaan door een amateurarcheoloog, voerden het onderzoek uit op de langwerpige stuifduin in Gasselte. Er is geboord tot drie meter diep.

Lammert Hingstman en zijn zoon gaven vorig jaar november aan dat zij er van overtuigd zijn dat er een groot hunebed zou liggen van tientallen meters lang in het gebied. Hingstman bezwoer: hunebed nummer 53 zal worden gevonden in Gasselte. Volgens hem zou die ook groter zijn dan die van Borger. RAAP concludeert dat dit niet klopt. Wel zijn er in de duin enkele zware vuistdikke keien gevonden tijdens de boringen.

‘Zoektocht overbodig’

De gemeente Aa en Hunze, opgezweept door Hingstmans enthousiasme, liet een grondradaronderzoek verrichten en daaruit bleek dat er ‘inderdaad verstoringen te zien waren’. Dat was voor de gemeente voldoende reden om ook booronderzoek te laten verrichten.

In de tussentijd was er door archeologen al sceptisch gereageerd. Zo noemde voormalig provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden de hele zoektocht overbodig.

Stenen zijn er uiteindelijk wel gevonden. Maar het gaat om stenen die meer dan honderdduizend jaar geleden in de IJstijd met gletsjers vanuit Scandinavië zijn aangevoerd.

De 77-jarige amateurarcheoloog Hingstman was zelf bij de boringen - ‘man, wat koud’ - en weet het zo nog niet. ,,De professionals hebben er naar gekeken. Ik ben maar een amateur. De heren zeggen van niet, maar ik zeg je: er ligt wel een hunebed.”

Volgens hem zijn de metingen met de goede bedoelingen gebeurd, maar zijn ze ook niet goed gegaan. ,,Of er een hunebed ligt? Dat weet ik niet. Maar dat weet niemand, want dan moet je gaan graven.”

En dat is precies wat Hingstman en zijn zoon nu willen gaan doen. Ze hebben een brief in voorbereiding aan burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze. ,,Om toestemming te vragen om met een kraan in het gebied te gaan graven. Dat kan nu prima, want het is geen archeologisch gebied meer. We doen het gratis voor de gemeente. Dus waarom zou de burgemeester daarop tegen zijn?”

‘Helaas stenen ijstijd’

,,De heren Hingstman hadden in die zin gelijk dat er stenen lagen. Helaas gaat om een verzameling van stenen uit de IJstijd en niet om een onontdekt hunebed”, laat burgemeester Hiemstra weten.

Hiemstra geeft aan dat hij blij is dat er nu duidelijkheid is. ,,Als we geen booronderzoek hadden laten uitvoeren, hadden we altijd gedacht: ‘wat als?’ Nu kunnen we hier een streep onder zetten.”

Hingstman: ,,Maandag is de brief voor de burgemeester wel klaar denk ik.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe