Boeren en burgers beheren samen Drentse landschap

Streekbeheer, waarbij boeren en vrijwilligers in groepen het landschap beheren, kan in heel Drenthe uitgroeien tot een succes.

Streekbeheer begon drie jaar geleden als proef in Zuidwest-Drenthe, in de rug gesteund door verschillende Drentse gemeenten, de provincie, het waterschap en enkele stichtingen. Nu de proef geslaagd is, hebben meer Drentse regio’s interesse.

Landschapsbeheer Drenthe heeft een ondersteunende en adviserende rol. Ook de Agrarische Natuur Vereniging Drenthe (ANV) is bij het project betrokken.

Nu de proef ‘Landschap onderhouden we samen’ als geslaagd is betiteld, onderzoeken andere Drentse gemeenten of zij ook kunnen overstappen op streekbeheer.

Bij het beheer van het landschap in Zuidwest-Drenthe nemen boeren en vrijwilligers het voortouw. Ze onderhouden veel houtwallen, elzensingels, boomgaarden, hagen, poelen en buurtgroen. Fruitbomen en struiken worden gesnoeid en ongewenste plantengroei wordt verwijderd, zodat er ruimte komt voor streekeigen soorten.

Ook de grotere projecten worden niet geschuwd. Denk daarbij aan het onderhouden van wandelpaden en het realiseren van een speelbos, een dorpsboomgaard en een pluktuin.

De animo voor het uitvoeren van deze klussen is groot. Bij de start van streekbeheer in 2013 waren 750 vrijwilligers actief, verdeeld over veertig groepen. Anno 2016 zijn deze aantallen verdrievoudigd: 2200 mensen die actief zijn in 125 groepen, verspreid over de vijf gemeenten in de zuidwesthoek.

De initiatiefnemers zijn van mening dat een groen en verzorgd landschap bepalend kan zijn voor de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. ,,Inwoners en toeristen waarderen het mooie afwisselende landschap’’, zo wordt gezegd. ,,En we zien dat de inzet van vrijwilligers en boeren binnen streekbeheer bijdraagt aan het behoud van ons mooie landschap.’’

Reden genoeg voor de ZuidwestDrentse gemeenten en de provincie Drenthe om de proef met streekbeheer om te zetten in een structurele manier het landschap te beheren. Gazamenlijk hebben zij het voornemen om met ingang van volgend jaar het streekbeheer een vaste plaats te geven en daar jaarlijks 300.000 euro voor te reserveren.

De aanpak in Zuidwest-Drenthe valt in de rest van Drenthe kennelijk in de smaak. Momenteel wordt onderzocht of streekbeheer in heel Drenthe een vaste plek kan krijgen in het beheer en onderhoud van het landschap.

In Zuidwest-Drenthe weten ze het zeker: ,,Streekbeheer is een succesvolle methode voor een beter landschapsbeheer.’’

Wat de uitkomsten zijn van dit onderzoek voor de andere Drentse gemeenten, is nog niet bekend.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.