Vanwege de aanhoudende droogte geldt in sommige gebieden een beregeningsverbod. Foto: ANP

Boeren in Drenthe: Geen grote zorgen, op sommige plekken wel forse schade

Vanwege de aanhoudende droogte geldt in sommige gebieden een beregeningsverbod. Foto: ANP

De extreme droogte van vorig jaar heeft er voor gezorgd dat waterschappen, boeren en natuurorganisaties dit jaar al veel beter met elkaar samenwerken. Dat scheelt, maar niet alle problemen zijn meteen verholpen, zegt Jan Bloemerts, boegbeeld van LTO Noord in Drenthe.

Bloemerts maakt zich geen grote zorgen over het extreem warme weer deze dagen, maar ziet wel degelijk boeren met problemen.

,,Voor boeren met aardappelen bijvoorbeeld, is dit een cruciale periode. En ik zie wel dat op sommige plekken forse schade is. En mais hoort in deze periode in bloei te raken, heeft extra water nodig. Dat is een punt van aandacht. Ik was afgelopen weekend in Oost-Nederland en daar zag ik al lichtgrijs blad aan de gewassen. Dan is de mais afgeschreven. Het moet nog wel van het land en je opbrengst is nihil.’’

Grote lokale verschillen

Een beeld van heel Drenthe is lastig te schetsen, legt Bloemerts uit, want afgelopen weekeinde zijn er forse buien geweest en die kunnen voor grote lokale verschillen zorgen.

Maar toch, vorig jaar extreme droogte, deze dagen sneuvelen hitterecords.

Hoe staat het met de grondwaterstand en komt het nog wel weer goed? ,,Het gevaar ligt op de loer dat we nu gaan zeggen dat dit is zoals het de komende jaren zal gaan’’, reageert Bloemerts.

,,Daar waken we bij LTO wel een beetje voor. De grondwaterstand is wel wát lager dan vorig jaar, maar het valt me op zich nog mee. Als het de komende maanden regent, moet dat goed komen. Ik kan me nog een droge periode in de jaren zeventig herinneren en aan het einde van de vorige eeuw stond de koningin met kaplaarzen aan in Meppel. Dus definitief droog blijft het niet.’’

Beregeningsverbod

Wat deze dagen wel een probleem is, is het water dat beschikbaar is voor de planten. Bloemerts: ,,En in sommige gebieden geldt een beregeningsverbod en wordt door het waterschap ook actief gehandhaafd. Dat was voorheen wel anders. Voor ons is dat bitter.’’

Bloemerts was bij LTO tot voor kort een van de portefeuillehouders ‘waterbeheer’ en sprak regelmatig met de waterschappen en natuurorganisaties.

,,Nou hebben we in Drenthe te maken met vier waterschappen, dat is altijd lastiger dan in Friesland, waar ze één waterschap hebben. Maar we hebben veel geleerd van de droogteperiode van vorig jaar. We communiceren beter met elkaar. Een standaard droogte-draaiboek is er niet, maar de droogte van vorig jaar heeft heel veel leerpunten opgeleverd.’’

Volgens de LTO-man heeft dat overleg in ieder geval opgeleverd dat beter gezamenlijk wordt gekeken naar gebieden waar altijd wateraanvoer moet zijn en wordt beter besproken welke watergangen moeten worden uitgediept en waar water langer moet worden vastgehouden. ,,We kijken sinds vorig jaar veel meer naar de gezamenlijke winst.’’

Helpen

En LTO probeert vooral naar de eigen achterban zo te helpen dat maximaal geprofiteerd kan worden van het water, zegt Bloemerts.

,, Het belang van een goed bodembeheer wordt steeds groter. Door juiste van grondbewerking en voeding daarvan, kan je zorgen dat de nutriënten als stikstof en fosfaat in de bovenste laag blijven en daardoor beschikbaar blijven voor de plant en zodoende minder uitspoelen. De aandacht hiervoor wordt steeds groter en ook de animo voor projecten daarvoor wordt in Drenthe steeds groter.’’

Boeren met levende have ziet Bloemerts vooral actief om de dieren aan het drinken en vreten te houden en daarmee de gezondheid van de dieren te beschermen.

,,Ventilatoren draaien op volle stand, daken van stallen worden nat en koel gehouden, koeien gaan ‘s nachts naar buiten - al is het ook dan 26 graden - en deze boeren moeten vooral zorgen dat de stroom niet uitvalt. Voer voor de dieren is nu het grootste probleem nog niet, maar er moet wel met man en macht worden gewerkt.’’

menu