Het huidige stikstofbeleid kost boeren onterecht de kop, betoogt FDF.

Boeren: ook bij verbieden landbouw geen grote afname stikstof in natuur (maar volgens het RIVM is het niet zo simpel)

Het huidige stikstofbeleid kost boeren onterecht de kop, betoogt FDF. Foto: Arjan Gotink

Ook als alle boeren per direct stoppen met hun bedrijf, leidt dat niet tot de gewenste afname van stikstof in de natuur. Het RIVM plaatst een grote ‘maar’ bij de claim van de Farmers Defence Force (FDF).

Op basis van de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat per Natura 2000-gebied een ondergrens voor de hoeveelheid stikstof vaststelde, heeft FDF een doorrekening gemaakt. Alleen als alle menselijke activiteit wordt uitgebannen, dus een totaalverbod op landbouw, verkeer, industrie en bewoning, wordt in negen van de twaalf beschermde natuurgebieden in Drenthe de gewenste ondergrens bereikt.

In de nationale parken Dwingelderveld en Drents-Fries Wold en het Bargerveen blijven de zogeheten Kritische Depositie Waarden (KDW) ook bij een ‘totaalverbod’ te hoog.

FDF: Halveren of verbieden landbouw maakt niets uit

Volgens FDF maakt het geen verschil of de landbouw wordt gehalveerd of helemaal verboden. In beide gevallen komen in Drenthe alleen het Norgerholt en Mantingerbos in het groen en blijven de andere natuurgebieden diep in het rood.

Bij ongewijzigd beleid, zo stelt FDF, wordt in één op de acht stikstofgevoelige natuurgebieden in heel Nederland de ondergrens niet overschreden. Bij een halvering van de agrarische sector wordt dat één op de vijf en bij een totaal ‘boerenverbod’ krap één op de vier natuurgebieden.

,,Ook bij een volledig verbod op de uitstoot van stikstof in Nederland wordt in bijna een derde deel van de natuurgebieden de Kritische Depositie Waarde niet gehaald’’, stelt de organisatie van boze boeren. Want, zo voegt FDF eraan toe, veel stikstof komt vanuit het buitenland en vanaf de zee in Nederland terecht.

Met die laatste stelling is het RIVM het eens, maar daar houdt de eensgezindheid ook op. ,,Veel stikstof komt inderdaad uit het buitenland, maar dat betekent niet dat we in Nederland niets aan de uitstoot hoeven te doen’’, stelt Coen Berends, woordvoerder van het RIVM.

RIVM: Buitenland pakt uitstoot stikstof ook aan

Volgens Berends, die de berekeningen van FDF heeft voorgelegd aan een stikstofexpert van het RIVM, moet Nederland wel werk maken van de vermindering van de uitstoot van stikstof en ammoniak, omdat ‘het buitenland’ dat ook doet.

We moeten, zo stelt het RIVM, naar het grotere plaatje kijken. Vanuit het buitenland slaat stikstof hier neer, maar Nederlands stikstof vindt ook z’n weg naar het buitenland.

Berends: ,,Het buitenland is ook volop aan het reduceren. Over tien jaar is de uitstoot van stikstof en in mindere mate ammoniak daar met tientallen procenten verminderd. Het huidige beleid in Nederland is gericht op een afname van 30 procent in 2030.’’

De vermindering moet volgens Berends gelijke tred houden. ,,Als we de uitstoot van de landbouw in Nederland nu dus niet verminderen, zal die over tien jaar veel groter zijn ten opzichte van bronnen in het buitenland.’’

menu