Boeren uitkopen om stikstof? Dat leidt maar tot verarming, zegt CDA Drenthe

De aanpak van stikstof door de regering leidde afgelopen najaar tot felle protesten van boeren. Foto: Remko de Waal

Het kost heel veel geld en leidt tot kaalslag van het platteland. CDA Drenthe keert zich tegen het uitkopen van boeren om de depositie van stikstof te verminderen.

Statenlid Siemen Vegter sprak woensdag zijn teleurstelling uit over het kabinetsbeleid, waarin sterk de nadruk ligt op het uitkopen van boeren. Dat leidt volgens hem tot leegloop en verarming van het platteland. Volgens de christendemocraat uit Assen moet de nadruk veel meer liggen op innovatie van de landbouw. „We moeten de boeren niet zien als het probleem, maar als belangrijk onderdeel van de oplossing.”

Motie: maak haast met eigen Drentse aanpak

Vegter kreeg bijval van zijn VVD-collega Johan Moes, PVV en Forum voor Democratie. Vegter kondigde een motie aan om haast te maken met een eigen, gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. De provincie moet die opstellen samen met de boeren in het gebied, met de gemeenten en andere partners. Vegter dient de motie in ieder geval samen met Forum en VVD in, mogelijk sluiten andere partijen zich daarbij aan.

De vrees bij Drentse politici is groot dat het Drentse platteland moet bloeden om ontwikkelingen in andere delen van het land mogelijk te maken. „Het Drentse platteland mag niet leeggekocht worden om Schiphol te laten groeien”, meent Vegter. Ook Statenlid Johnny Bos van Forum vreest dat de landelijke maatregelen ruimte scheppen in Brabant, maar ten koste gaan van Drenthe.

Brabanders kochten al boerderij in Ruinerwold op

Gedeputeerde Henk Jumelet reageerde eerder dit voorjaar al zeer getergd op het provinciebestuur van Brabant. De Brabanders kochten onder andere een boerderij in Ruinerwold op, om stikstofruimte te creëren voor een groot distributiecentrum in de eigen provincie. Dit zogenoemde extern salderen is een zeer heet hangijzer, waarover tussen de provincies en het rijk nog onderhandelingen gaande zijn.

Het provinciebestuur van Brabant heeft inmiddels excuses gemaakt voor de werkwijze.

Landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) kondigde onlangs een pakket maatregelen aan voor de aanpak van stikstofproblematiek voor de komende tien jaar . Ze heeft daarvoor 5 miljard euro beschikbaar. In 2030 moet de stikstofproblematiek met de helft zijn verminderd. In mei vorig jaar oordeelde de Raad van State dat Nederland veel strenger moet zijn bij de aanpak van stikstof. Een natuurvergunning voor een bouwproject mag er pas komen als klip en klaar bewezen is dat het project niet leidt tot extra uitstoot, eigenlijk moet de uitstoot omlaag.

menu