Bouwplan voor twaalf huizen aan het Zuiderkruis in Hoogeveen

Binnen het oranje vlak moeten de twaalf woningen en 24 parkeerplaatsen komen. Foto: DvhN

Hoogeveen wil meewerken aan de bouw van twaalf woningen aan het Zuiderkruis in de wijk Krakeel. Volgens wethouder Erik Giethoorn is daarvoor voldoende draagvlak in de buurt.

Het gaat om de komst van eengezinswoningen, die in twee blokken van zes worden gebouwd. De huizen verrijzen op de groenstrook waar tot 2009 een bibliotheek heeft gestaan.

Ook worden 24 parkeerplaatsen aangelegd. Tussen de woonblokken komen paden die aansluiten op de bestaande paden in de omgeving. Opdrachtgever van het plan is WVG Ontwikkeling.

Onrust

Volgens de gemeente is bij het woningbouwplan sprake geweest van een zorgvuldige afweging. De bouw van woningen in dit gebied, vlakbij het Sterrenpark, heeft lange tijd veel onrust veroorzaakt. Er werd zelfs een actiegroep geformeerd.

Volgens wethouder Giethoorn had dat verzet vooral te maken met de voorgenomen bouw van vier woningen bij het pierenbadje. ,,Maar dat bouwplan is van tafel, we zijn daar met WVG Ontwikkeling op een goede manier uitgekomen.’’

Hij zegt dat vanuit de buurt ook belangstelling bestaat voor de nieuwbouw. Om de twaalf koopwoningen te kunnen bouwen moet het bestemmingsplan nog wel worden aangepast. Het concept ligt zes weken ter inzage.

Inloopavond

Maandag is om 19.00 uur een inloopavond in mfc De Magneet om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de woningbouw.

Een ander bouwplan in Hoogeveen vindt plaats op de locatie van school De Krullevaar aan de Korhoenlaan in de wijk Wolfsbos. Die locatie komt beschikbaar omdat de basisschool deze zomer verhuist naar het nieuwe Kindcentrum in de wijk.

Huisvesting mensen met dementie

Het college wil een overeenkomst sluiten met de Zuidema Groep voor de bouw van twintig zorgappartementen. Woonvorm Dagelijks Leven wil in de appartementen mensen met dementie huisvesten. Deze organisatie biedt vergelijkbare kleinschalige zorg in Het Korenhuis in de wijk Trasselt. ,,We hebben als gemeente goede ervaringen met Dagelijks Leven’’, zegt Giethoorn.

Huisartsenpraktijk De Wielewaal komt ook naar het nieuw te bouwen zorgcomplex in Wolfsbos. ,,Op de huidige locatie zijn ze uit hun jasje gegroeid’’, weet de wethouder.

Naast het zorgcomplex is nog duizend vierkante meter over. Die grond biedt de gemeente aan woningcorporaties aan.

menu