Infraroodcamera’s, een extra bluswagen, meer en betere controle. De provincie Drenthe is tevreden over de maatregelen die Attero Wijster trof ter voorkoming van branden. Maar zij wil die verplicht stellen.

Drenthe ziet heil in strengere regels, maar gaat dat werken? De meningen lopen uiteen.

„Attero heeft op eigen initiatief maatregelen getroffen, mooi, maar we zouden die graag vastleggen in de vergunning”, zegt woordvoerder Marjolein Middel van verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers (GroenLinks). Drenthe dringt er bij het rijk op aan te regelen dat de provincie dergelijke voorschriften in een vergunning kan opnemen.

Vaak brand bij afvalverwerkers

Afvalverwerkers staan de laatste jaren volop in de belangstelling doordat er vaak brand uitbreekt. In grote partijen afval kan gemakkelijk broei ontstaan. Ook komt het voor dat afgedankte accu’s van bijvoorbeeld boormachines in brand vliegen doordat er kortsluiting in ontstaat. Omwonenden van Attero in Wijster maken zich grote zorgen over het grote aantal branden de afgelopen jaren. In de eerste helft van 2019 waren er zes branden.

Programmamaker Teun van de Keuken besteedde zondag in zijn programma De Vuilnisman aandacht aan branden bij afvalverwerkers en stond uitgebreid stil bij de situatie in Wijster. Provincies staan nog wel eens met nagenoeg lege handen bij de handhaving van vergunningsvoorschriften, reageerde de Groningse gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA). Hij zit in een landelijke commissie die zich met dit onderwerp bezighoudt.

Wat als afvalverwerker failliet gaat?

Als een provincie een afvalverwerker beboet omdat die zich niet aan de vergunningsvoorschriften houdt, levert dat volgens Van Dekken een risico op. De afvalverwerker zou failliet kunnen gaan en de provincie moet dan het achterblijvende afval op laten ruimen. Van de Keuken ziet er een verklaring in waarom afvalverwerkers wel eens losjes met vergunningvoorschriften omgaan. Zo slaan ze wel eens meer afval op dan toegestaan.

„We hebben niet de indruk dat dit geldt voor Attero in Wijster”, stelt Marjolein Middel van de provincie Drenthe. De provincie ziet in steviger voorschriften wel een mogelijkheid om branden te voorkomen. Het afval verdichten zodat er minder zuurstof bij kan komen, zand op voorraad hebben waarmee je een brand kunt afdekken en het compartimenteren van materiaal, het zijn allemaal maatregelen die Drenthe graag in de vergunning verplicht wil stellen.

Nog geen concrete afspraken...

Hiervoor is in de eerste plaats medewerking nodig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. „Ambtelijk is er contact met het ministerie, dit heeft nog niet geleid tot concrete afspraken; het heeft onze aandacht en we bewaken de voortgang”, stelt Middel.

Het is wel zo dat de huidige vergunning voor onbepaalde tijd is afgegeven, stelt Middel. Pas wanneer de vergunde installatie of het vergunde proces verandert, is er weer een nieuwe vergunning nodig.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe