Burgemeester Loohuis stelt keiharde voorwaarden bij afspraak nieuwe opvang aso-asielzoekers

Burgemeester van Hoogeveen Karel Loohuis.

De gemeente Hoogeveen gaat toch verder met de opvang van asielzoekers die elders ernstige overlast veroorzaken. Burgemeester Karel Loohuis bestempelde de afgelopen twee jaar onlangs nog als een ‘mislukt experiment’.

Wat maakt de situatie plotseling anders? ,,We hebben bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een aantal keiharde voorwaarden gesteld en die zijn allemaal ingewilligd’’, zegt Loohuis.

Voor de burgemeester staat voorop dat (andere) inwoners van zijn gemeente voortaan geen last meer hebben van de asielzoekers die in Hoogeveen belanden, nadat ze elders in opvangcentra voor problemen hebben gezorgd.

Diefstal en intimidatie

Ondernemers en klanten in het nabijgelegen winkelcentrum kregen in de twee jaar durende proefperiode met het zogenoemde aso-azc te maken met diefstal en intimidatie. Op papier was de afspraak dat asielzoekers (onder meer mensen met een zwaar crimineel verleden en psychiatrische problemen) onder politiebegeleiding mochten winkelen, in de praktijk liep dat anders.

Vooral binnen de muren was sprake van geweld, bedreiging en agressie. Veiligheid van personeel stond onder druk.

In de nieuwe opzet - de Extra Begeleiding en Toezicht Locatie is omgedoopt tot Handhaving en Toezicht Locatie - komen de maximaal vijftig asielzoekers niet meer van het afgesloten terrein af. Hoe dat juridisch in elkaar steekt, kan Loohuis niet precies zeggen. Maar: ,,Al het andere was onbespreekbaar.’’

En de andere voorwaarden?

  • Het reguliere azc in Hoogeveen, waar nog plek is voor 750 mensen, krijgt géén veiligelanders, géén Dublin-claimanten (asielzoekers die Nederland naar een ander EU-land wil terugsturen) en géén alleenstaande jongeren meer.
  • De inzet van politie bij de nieuwe gesloten locatie gaat níet ten koste van de reguliere capaciteit in Hoogeveen.
  • Hoogeveen krijgt doorbetaald voor de reguliere opvang van 1000 mensen, terwijl het er straks maar 750 plus maximaal 50 meer zijn.
  • En de laatste: indien onverhoopt toch van alles misgaat, vindt overleg plaats tussen staatssecretaris en burgemeester en dan is de mening van de burgemeester leidend. Plat gezegd: burgemeester Loohuis is de baas als het toch weer misgaat en hij van de gesloten opvang af zou willen.

Zware boa’s

Ambtenaren met opsporingsbevoegdheid (boa’s) moeten het gebiedsgebod gaan handhaven. ,,Er komen echt zware boa’s om de mensen van het COA en de Dienst Justitiële Inrichtingen te ondersteunen’’, aldus Loohuis.

Die aanpak is niet zomaar uit de lucht gegrepen. In het evaluatierapport ‘Asielzoekers in het gareel?’ dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat de eerdere doelstelling om het gedrag van overlastgevende asielzoekers te veranderen ‘te hoog gegrepen lijkt’.

menu