Buurman Beiler insectencentrum naar rechter om geuroverlast

Wadudu experimenteert onder andere met verschillende toepassingen van meelwormen.

Insectenverwerker Wadudu uit Beilen veroorzaakt bovenmatige geuroverlast. De buurman van het bedrijf wil dat de rechter over de situatie oordeelt.

In de drie jaar dat het Beiler bedrijf op het industrieterrein aan de rand van het dorp is gevestigd, is het wederzijdse vertrouwen tussen de directe buren gedaald tot het nulpunt, zo bleek bij de zitting in de Groningse rechtbank.

Opmerkelijke situatie

Buurman Luuk Oosting maakt bij de bestuursrechter bezwaar tegen de geurmaatregelen die de gemeente Midden-Drenthe het insectencentrum heeft opgelegd. Een wat opmerkelijke situatie, stelde de rechter. Normaal gesproken zijn het vaak de bedrijven die het niet eens zijn met de extra maatregelen die ze opgelegd krijgen. Om het extra ingewikkeld te maken: de rechter moet een oordeel vellen over de huidige situatie, terwijl nieuwe maatregelen al in de maak zijn.

Wadudu , een onderzoeks- en productiecentrum voor meelwormen en andere insecten, vestigde zich in 2017 in Beilen. Na de ingebruikname van het bedrijf meldden verschillende buren bij de gemeente Midden-Drenthe geuroverlast. De gemeente installeerde daarop tijdelijk een ‘elektronische neus’ om na te gaan of die klachten terecht waren.

Uit dat eerste onderzoek bleek dat er inderdaad sprake was van geurhinder. De gemeente legde het bedrijf toen maatregelen op om stankoverlast tegen te gaan.

Buurman wil snel verbetering

Oosting vindt die maatregelen niet toereikend. Zijn raadsman Sander van Gent stelt dat de maatregelen zijn gebaseerd op onvoldoende en onvolledig onderzoek door de gemeente Midden-Drenthe. Maar ondertussen is er al wél een aanvullend onderzoek geweest. De resultaten daarvan zijn sinds eind januari bij de belanghebbenden bekend. De rechter kent die uitkomsten echter niet en oordeelt daar dus ook niet over.

Bij de gemeente ligt een voorstel voor aanvullende maatregelen, waaronder een nieuwe schoorsteen die ervoor moet zorgen dat de geur zich beter verspreidt. De rechter vroeg daarom waarom zij toch om een oordeel wordt gevraagd. ,,Wij zitten al drie jaar in de ellende. Dat wens je niemand toe. Ik wil dat er snel iets gebeurt”, zei een emotionele Oosting. Hij vreest dat Wadudu bezwaar zal maken tegen de nieuwe maatregelen.

Bemiddelaars

Ook directeur Janmar Katoele van Wadudu, die zijn buurman al sinds zijn kindertijd goed kent, gaf aan de hoop er onderling uit te komen te zijn verloren. Wadudu, Oosting en andere buren hebben al verschillende keren geprobeerd het gesprek aan te gaan met behulp van een mediator. Momenteel loopt er een derde traject.

De rechter doet over zes weken uitspraak.

menu