De petitie tegen het volbouwen van een stuk grond aan de Oude Velddijk in Peize is meer dan 400 keer ondertekend. Omwonenden hopen hiermee het plan voor zo’n twintig ouderenwoningen te voorkomen.

,,We zijn niet tegen huizen op deze plek, maar vinden twintig tot dertig huizen te veel”, zegt Daniël Daalmeijer namens de belangengroep Oude Velddijk 26. Het gaat om zogeheten levensloopbestendige woningen, mogelijk in de vorm een knarrenhof. Daar kunnen senioren samen zelfstandig wonen.

De bewonersgroep van de Oude Velddijk en de naastgelegen wijk De Vennen is een petitie gestart tegen de bouwplannen. Die is ruim 400 keer ondertekend. Volgens de omwonenden is er in Peize geen behoefte aan levensloopbestendige woningen. ,,Peize heeft gezinswoningen en huizen voor starters nodig”, zegt Daalmeijer. Hij verwijst naar het woningmarktonderzoek Noordenveld 2020-2030. ,,De nieuwe ouderenwoningen aan de Velddijk worden vooral ingenomen door mensen van buiten Peize. Voor veel Peizenaren zijn die onbetaalbaar.”

Liever vrijstaande huis of twee-onder-eenkapwoning

De omwonenden zien liever een vrijstaand huis of een twee-onder-eenkapwoning op het terrein, zodat het achterliggende weiland behouden blijft. Dat behoort tot het beekdalgebied van de Grote Matsloot, waar weidevogels hun voedsel zoeken, aldus de belangengroep. Ook komen er ooievaars, reigers, buizerds, konijnen, hazen, fazanten en vleermuizen voor. Daalmeijer: ,,Peize is rust, ruimte en groen. Daarom mag dit stukje niet opgeofferd worden voor huizen.”

De gemeente Noordenveld, eigenaar van de grond van de Oude Velddijk, hield vorig jaar september een enquête over de invulling van het terrein waar in het verleden een boerderij stond. Daaruit kwam naar voren dat het overgrote deel van de 468 reageerders voorstander is van levensloopbestendige woningen of een Naoberhof, zoals de initiatiefnemers het knarrenhof noemen.

‘Enquête knullig in elkaar gezet’

Daalmeijer heeft zijn bedenkingen bij de enquête. ,,Die is knullig in elkaar gezet en knullig geanalyseerd. De vragen waren sturend. Wij willen daar de petitie tegenover zetten.” De bewonersgroep wil de petitie volgende week aanbieden aan de fracties in de gemeenteraad in een laatste poging de plannen tegen te houden. De raad neemt in april een besluit over het plan.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe