Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork vindt dat de gemeenteraad van Midden-Drenthe een zogeheten enquêtecommissie moet instellen die onderzoek doet naar de gang van zaken rond insectenkwekerij Wadudu.

Fractievoorzitter Charles de Haas dient volgende week donderdag een motie in voor zo’n raadsonderzoek. De Haas stelt dat er al jarenlang een discussie gaande is over overlast van Wadudu, een insectenfabriek op het industrieterrein Noordveld in Beilen.

Deze onderzoekscommissie moet bestaan uit gemeenteraadsleden. Zij zouden wat De Haas betreft onderzoek moeten doen naar de rol van de gemeente Midden-Drenthe in het conflict tussen Wadudu (insect in het Swahili) en omwonenden van de meelwormkwekerij.

Mensen die in de buurt wonen van Wadudu klagen al jaren over stank- en geluidsoverlast. Ook zijn er meldingen van insecten en motjes in woningen van mensen die in de buurt wonen van de insectenfabriek. De gemeente Midden-Drenthe lijkt de klachten te bagatelliseren. Overlast is een subjectief begrip, zo liet het college van Midden-Drenthe onlangs nog weten in deze kwestie.

Onvoldoende empathisch

De zaak kent een jarenlange geschiedenis. Onlangs concludeerde de RUD Drenthe al in een rapport dat er dingen niet goed zijn gegaan. RUD Drenthe is een uitvoeringsorganisatie voor de twaalf Drentse gemeenten en de provincie. Zij handhaven op het gebied van milieuwetgeving.

De gemeente erkent overigens een deel van de kritiek van de RUD Drenthe, maar dan met name op het communicatievlak. Zo liet burgemeester Mieke Damsma (Midden-Drenthe) recent nog in een reactie weten dat er 'onvoldoende empathisch en oplossingsgericht is gehandeld door medewerkers van de gemeente'. Damsma heeft laten weten dat mensen die bij Wadudu in de buurt wonen daarvoor 'onze oprechte excuses hebben gekregen'.

Tegelijkertijd vindt Midden-Drenthe wel dat de omwonenden die klagen over overlast ongelijk hebben.

Wadudu zit sinds 2017 in Beilen

Wadudu, naar eigen zeggen een onderzoeks- en productiecentrum voor meelwormen en andere insecten, vestigde zich eind 2017 in Beilen. Al snel klaagden buren bij de gemeente over de overlast. Midden-Drenthe installeerde tijdelijk een 'elektronische neus' om na te gaan of de stankoverlast er ook echt was.

 Het geuronderzoek werd betaald door de gemeente en niet door Wadudu. Dat er sprake was van overlast bleek overigens te kloppen. Midden-Drenthe legde het bedrijf maatregelen op om stank tegen te gaan, maar dat lijkt niet afdoende te zijn.

Maar het is niet alleen de geuroverlast. In de directe omgeving nestelen zich ook motten. Meerdere huizen zouden overlast hebben van de motjes, die te herleiden zijn naar Wadudu.

Schoorsteen

De gemeente Midden-Drenthe en Wadudu zijn nu bezig om een schoorsteen te laten bouwen om de geur beter te verspreiden.

De Haas vindt dat het de hoogste tijd is dat er duidelijkheid komt over de Wadudu-kwestie. ,,Vanuit de controlerende functie moet de raad eindelijk eens initiatief tonen en nemen door zelf officieel alles uit te zoeken. De burgers van Midden-Drenthe hebben hier recht op.”

Hij hoopt dat de raad via het onderzoek helderheid krijgt over hoe dat exact is gegaan met de vergunningen voor Wadudu en hoe er is gehandhaafd door Midden-Drenthe en de RUD.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe