De Vrije School in Emmen is in trek en heeft echt een regiofunctie. In Drenthe zijn drie vrije scholen.

Buurt vangt bot bij bezwaren tegen uitbreiding Vrije School in Noordbarge bij Emmen

De Vrije School in Emmen is in trek en heeft echt een regiofunctie. In Drenthe zijn drie vrije scholen. Foto: DvhN

De Vrije School De Stroeten in Noordbarge kan verder met haar plannen om het schoolgebouw uit te breiden. Protesten vanuit de buurt zijn althans volgens de gemeentelijke bezwarencommissie in Emmen ongegrond.

De Stroeten is sinds 2012 gevestigd aan de Stroetweg in Noordbarge. Toen de school begon, waren er zestig leerlingen. Dat aantal is inmiddels meer dan verdubbeld. Twee jaar geleden kwamen er twee noodlokalen bij en omdat de groei structureel is, heeft de school nu recht op permanente uitbreiding. Aan beide zijkanten moet een stuk worden aangebouwd.

Verkeersoverlast

Het plan past binnen het bestemmingsplan en volgens de gemeente is er geen reden om de vergunning te weigeren. Dit is tegen het zere been van een flink aantal omwonenden. Zij wijzen erop dat er nu al ernstige verkeersoverlast is. Veel kinderen komen niet uit de omgeving en worden door hun ouders van en naar school gebracht. De smalle Stroetweg is volgens de buurt niet geschikt voor intensief verkeer.

loading

Er kwamen negen bezwaarschriften binnen, die begin oktober werden behandeld tijdens een zitting door de gemeentelijke bezwarencommissie. Daar werd duidelijk dat buurtbewoners het gevoel hebben dat zij op het verkeerde been zijn gezet. In 2012 zou de Vrije School verkondigd hebben dat zij een kleine school zou blijven, met zo’n zestig leerlingen. De huidige directeur Harry Drenthe zegt niemand te kennen die die deze toezegging heeft gedaan.

Parkeernormen

De bezwarencommissie stelt nu vast dat de uitbreiding van het schoolgebouw binnen het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan past en dat de gemeente daarom de aanvraag voor uitbreiding niet eens had kunnen weigeren. Ook wordt volgens de gemeente voldaan aan de parkeernormen en is overlast bij het halen en brengen van kinderen naar school een allesbehalve ongebruikelijk verschijnsel. Het doet zich bij veel meer scholen voor.

loading

De commissie wijst de buurt erop dat zij de gemeente formeel kan verzoeken om een zogeheten verkeersbesluit te nemen, bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer op de Stroetweg. Bevalt het daarop volgende besluit de buurt niet, dan kan zij een procedure beginnen. Tot nu toe kwamen vanuit de buurt louter suggesties om de verkeerssituatie aan te passen. De gemeente vond die onuitvoerbaar en/of rigoureus.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu