Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

CDA probeert Meppel onder de aandacht te brengen van Universiteit van het Noorden

Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Foto: DvhN

Onder de noemer van Universiteit van het Noorden willen 4 hogescholen intensiever samenwerken. Het gaat om de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), NHL Stenden in Emmen, de Hanzehogeschool Groningen en Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Het CDA heeft nog wel een toevoeging voor dit rijtje.

„Met name de onderwijsinstellingen in Groningen, Delfzijl, Drachten en Emmen worden genoemd”, zegt Bart van Dekken namens de Statenfractie van het CDA. Hij wil benadrukken dat voor Zuidwest-Drenthe de internationale hbo-opleidingen van NHL Stenden Meppel er extra toe doen.

ITEps, de internationale pabo, is daarna namelijk gevestigd. „Het is de enige bacheloropleiding in Nederland, die studenten voorbereidt op het beroep van leerkracht in zowel Nederland als op internationale scholen wereldwijd. Daarbij levert deze opleiding een kennisverrijking en vakverdieping op die er zeer toe doet.” De partij oppert onder andere om een faculteit onderwijskunde of pedagogiek in samenwerking vorm te geven.

Economie aanjagen

De RUG probeert met de Universiteit van het Noorden een samenwerking met hogescholen en mbo’s uit Groningen, Friesland en Drenthe te creëren. Onlangs vroegen de RUG, Hanzehogeschool, NHL Stenden en Van Hall Larenstein een bijdrage van 120 miljoen van Het Rijk. Hiermee willen ze onder meer de economie in Noord-Nederland aanjagen. Maar het wil ook zorgen voor een gezonde beroepsbevolking en van de drie noordelijke provincies de wereldwijde proeftuin maken voor duurzame energie en groene chemie.

Bart van Dekken: „Wij juichen deze ontwikkeling ten gunste van Noord-Nederland, en daarmee ook die voor Drenthe, bijzonder toe.”

Dependance

Voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur van de RUG kwam eerder met het idee om een dependance te openen in Drenthe. Meppel werd genoemd als mogelijke locatie hiervoor, net als Assen, Emmen en Hoogeveen. Het gaat niet om extra collegezalen, maar er wordt gedacht aan een extra leerplaatsen bij bedrijven, waar de RUG dan colleges gaat geven.

De kans dat Meppel daadwerkelijk wordt gekozen is echter klein. Vooral Hoogeveen en Emmen lijken kans te maken, vanwege de aanwezigheid van Fokker in Hoogeveen en chemiebedrijven en hogeschool NHL-Stenden in Emmen.

De gemeente Meppel ziet die komst echter wel zitten. Het gemeentebestuur van Meppel is van mening dat er kansen liggen voor uitbreiding van het Meppeler onderwijsaanbod. Hiervoor heeft het al een gesprek gevoerd met de provincie.

De provincie Drenthe ziet de plannen ook zitten. De voltallige Provinciale Staten van Drenthe riep gedeputeerde Cees Bijl daarom eerder al op om het gesprek aan te gaan met de RUG om te onderzoeken of de ‘Universiteit van het Noorden’ naar Drenthe gehaald kan worden.

Lerarentekort

De CDA-Statenfractie vraagt nu aan de provincie of het bereidt is om de NHL Stenden in Meppel onder de aandacht te brengen bij de betrokken stakeholders. „In combinatie met constateringen dat zowel primair als voortgezet onderwijs in Nederland een ernstig capaciteitstekort laten zien, is elke vorm van aandacht van belang”, aldus Bart van Dekken.

menu