Centrum van Diever krijgt een groen ‘amfitheater’, heuveltjes en zes nieuwe woningen (op plek van vroegere Dingspilhuus)

Een artist impression van ’t Olde Schoelplein, met op de achtergrond de heuveltjes. (Still uit video Jeroen Doorenweerd en DAAD architecten).

Het centrum van Diever krijgt een groen ‘amfitheater’. Rondom zes nieuwe woningen komen enkele heuveltjes en een wadi, om een teveel aan regenwater in de bodem te laten wegzakken.

Voilà in het kort de nieuwe invulling van de locatie-Dingspilhuus, waar B en W van Westerveld nu een knoop over hebben doorgehakt. Veel wordt hier anders, maar de weekmarkt op woensdag en zaterdag blijft. En de Coop-supermarkt houdt de ongeveer 65 parkeerplaatsen voor haar klanten.

Een jaar geleden gingen op deze plek in het dorp de gebouwen tegen de vlakte die zo’n vijftig jaar lang het dorpshuis van Diever waren. Sindsdien herinnert alleen een kale vlakte nog aan het nu al legendarische Dingspilhuus.

Kunstenaar heeft meegedacht

De discussie over wat er op deze beeldbepalende plek in het centrum terug moet keren, kwam al ruim voor de afbraak van het oude dorpshuis op gang. Een breed samengestelde werkgroep, met diverse vertegenwoordigers van het dorp, is uiteindelijk met een voorzet gekomen. Het Westerveldse college heeft die nu ingekopt.

Groen zou van meet af aan minstens zo belangrijk worden als woningbouw. Door ook de Tilburgse kunstenaar Jeroen Doorenweerd mee te laten denken, heeft de werkgroep het accent nóg meer op de openbare ruimte gelegd. Centraal in de plannen staat de aanleg van een multifunctioneel ‘parkachtig plein of pleinachtig park’, zoals Doorenweerd het noemt. De komvorm ervan doet denken aan een amfitheater, waarmee een link wordt gelegd naar het populaire Shakespearetheater aan de rand van Diever. Vanaf de aan te leggen heuveltjes ontstaat uitzicht over de directe omgeving.

Minimumaantal van zes woningen

Opmerkelijk is de keuze voor de bouw van maar zes huizen op de plaats waar voorheen de gymzaal stond. Op de locatie-Dingspilhuus zouden zes tot twaalf nieuwe woningen gebouwd worden, het college gaat dus voor het minimumaantal. Het worden sociale huurwoningen, die corporatie Actium zal laten bouwen. Het gaat om levensloopbestendige huizen, met slaap- en badkamer op de begane grond.

De gemeente Westerveld wilde de plannen op een informatiebijeenkomst aan de inwoners van Diever presenteren, maar de lockdown heeft daar een streep door getrokken. In plaats hiervan kan het dorp vanaf vrijdag 18 december een uitgebreide toelichting bekijken op de website www.dieveropdreef.nl . Inclusief een video-impressie van Jeroen Doorenweerd en DAAD architecten, die overigens nu al is te zien op YouTube. Diever op Dreef is de naam van de miljoenen kostende make-over die het dorpshart de afgelopen twee jaar al heeft ondergaan.

Nieuwe naam: ’t Olde Schoelplein

De locatie-Dingspilhuus gaat straks ’t Olde Schoelplein heten. De naam is voorgesteld door historische vereniging Gemeente Diever. In een verder verleden hebben op deze plek in Diever diverse scholen gestaan.

De plannen moeten nog in een zogenoemd beeldkwaliteitsplan en een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan worden gegoten. B en W verwachten dat ze een ontwerp daarvan in januari of februari ter inzage kunnen leggen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in april een definitief besluit neemt.

In een reactie zegt Rikus Kloeze, voorzitter van Dorpsbelangen Diever, de plannen ‘heel mooi’ te vinden. Hij is enthousiast over het groene ‘amfitheater’ en de heuveltjes. Maar hij betreurt dat er slechts zes huizen worden gebouwd. ,,Dat is aan de weinige kant.”

‘Sociale huur is gemiste kans’

Kloeze vindt het ook een gemiste kans dat de voorkeur uitgaat naar sociale huur in plaats van vrije-sectorhuur, zoals door Dorpsbelangen bepleit.

Volgens hem gebeurt het nogal eens dat mensen, na tientallen jaren in Diever te hebben gewoond, hun koophuis van de hand willen doen om iets kleiners te gaan huren. Dat lukt vaak niet in het eigen dorp, aldus Kloeze: hun pensioen is meestal te hoog voor sociale huur en vrije-sectorhuurhuizen zijn op dit moment in Diever nauwelijks voorhanden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe