Coevorden 'redt' handvol bouwkavels na protest uit dorpen

Coevorden zette in 2017 een streep door verschillende woningbouwprojecten, zoals bij de aardappelmeelfabriek in de stad. Foto: DvhN

Zes individuele bouwkavels in dorpen in de gemeente Coevorden die zouden verdwijnen, blijven langer in beeld voor woningbouw. De gemeente Coevorden wilde deze kavels herbestemmen, maar een raadsmeerderheid is tegen dit plan.

De fracties van VVD en BBC2014 dienen dinsdagavond een amendement in om deze bouwkavels, waarop nog niet is gebouwd, te ‘redden’.

,,Inwoners hebben geprotesteerd tegen het wegbestemmen van deze kavels. Een aantal inwoners is het ronduit oneens met de werkwijze van de gemeente. Het amendement heeft als doel de eigenaren van de bouwkavels nog gedurende twee jaar na terinzagelegging van het bestemmingsplan de gelegenheid te geven hun plannen te realiseren’’, schrijft de VVD in een persbericht. In ieder geval CDA en PPC ondersteunen het amendement.

Streep door 650 van 1000 nieuw te bouwen woningen

In de woonvisie uit 2017 zette Coevorden rigoureus het mes in het aantal te bouwen woningen. Van de 1000 geplande nieuwe huizen sneuvelden er 650. In de stad Coevorden zouden nog 200 woningen kunnen verrijzen en in de dorpen in totaal 150. De VVD wil af van de negatieve inslag in de woonvisie, temeer omdat de woningmarkt na jaren van crisis aardig is aangetrokken.

,,In de woonvisie wordt met name gesproken over het reduceren van nieuwbouw en ontwikkelingsplannen in de stad. Er wordt niet gerept over de mogelijkheden voor individuele kavels in de dorpen.” De VVD is van mening dat het overleg met de dorpen over bouwkavels beter had gemoeten.

menu