Coevorder raadsfracties willen af van negatieve woonvisie: weg met krimp, nu juist kansen benutten

Coevorden vanuit de lucht. Foto DvhN

Een raadsmeerderheid in Coevorden wil af van de in haar ogen negatieve woonvisie. Die is opgesteld in tijden van krimp, maar de markt is nu juist positiever.

Hoewel de visie pas eind 2017 werd vastgesteld door de gemeenteraad, is die nu al achterhaald. Nog geen drie jaar geleden werden 650 van de 1000 geplande nieuwe woningen geschrapt. Alleen al het afschrijven van die beoogde bouwkavels kostte de gemeente destijds 1,9 miljoen euro.

Kansen in plaats van krimp

,,De visie heeft een behoorlijk negatieve inslag. Daar moeten we van af. De markt verandert, en daar moeten we op inspelen. Kansen benutten, in plaats van telkens over krimp blijven praten’’, zei VVD-raadslid Bernette Sieben dinsdagavond.

Volgens wethouder Steven Stegen (BBC2014) heeft niemand iets aan negativiteit en bij de pakken neerzitten. ,,We hebben als gemeente natuurlijk wel oog voor aanpassingen. Maar het lukt ons niet voor eind dit jaar een compleet nieuwe woonvisie te presenteren.’’ Hij zegde een gedeeltelijke actualisatie toe.

Toeristenbelasting stijgt

Na twee jaar de toeristenbelasting op hetzelfde niveau te hebben gelaten, verhoogt Coevorden nu toch het tarief van 1,25 naar 1,30 euro per nacht. De gemeente liet de heffing ondanks eerdere afspraken ongemoeid, in afwachting van een onderzoek van Recreatieschap Drenthe. Vanwege de coronacrisis is dat advies met een jaar uitgesteld. Coevorden wil nu niet langer meer wachten.

D66 wil in de toekomst niet iedere toerist meer hetzelfde tarief opleggen, maar de hoogte van de taks laten afhangen van de accommodatie. Iemand die voor een hotel 200 euro per nacht neertelt, zou dan meer toeristenbelasting betalen dan iemand die verblijft op de camping.

Nieuwe fietspaden

Een raadsmeerderheid pleitte voor snelle aanleg van twee nieuwe fietspaden: langs de Gelpenberg in Aalden (vanaf het dorp bij Auto Mekkes) tot aan bungalowpark Aelderholt en een fietsverbinding langs de Schapendijk tot de Broekstukkenweg (Zweeloo richting Schoonoord). Volgens wethouder Jeroen Huizing (CDA) loopt het onderzoek naar de kosten nog, maar ook hij wil de vaart erin houden.

PvdA en BBC2014 drongen aan op het tegen het licht houden van het stimuleringsfonds. Sommige wijken, dorpen en belangenorganisaties maken namelijk niet of nauwelijks gebruik van het beschikbare geld om allerlei plannen te realiseren, terwijl andere daarin juist reuze handig zijn.

De gemeente Coevorden wil tegenwoordig graag dat inwoners zelf met initiatieven komen, maar volgens beide partijen zouden de gemeente en professionele organisaties als maatschappelijk werk en CMO Stamm meer het voortouw kunnen nemen.

Sloop schoolgebouw

De PvdA spoorde burgemeester en wethouders aan het voormalige schoolgebouw aan de Jan Steenstraat in Coevorden snel te slopen. Tot 2014 zat peuterspeelzaal Pinokkio in het pand, maar sinds de verhuizing naar de nabijgelegen Brede School Som staat het pand leeg en slaat de verpaupering toe. Volgens wethouder Stegen sluit de gemeente niet haar ogen voor de teloorgang van het gebouw en de omgeving, maar moeten er nog zaken worden uitgezocht met de verzekering.

menu