Het plan voor een park met tien tiny houses aan de Gelpenberg in Aalden gaat niet door. De gemeente Coevorden verleent geen medewerking, mede omdat de provincie woningbouw op die plek niet wil.

Initiatiefnemer Anita Speelman is woedend op de gemeente. Volgens haar heeft het ‘schandalig lang’ geduurd, anderhalf jaar naar haar zeggen, voordat ze antwoord kreeg op het verzoek voor planologisch vooroverleg. Ze stelt in een brief aan de gemeenteraad, waar ze de kwestie dinsdag aankaart, ‘volledig verrast te zijn door de 180 graden ommekeer van de gemeente’.

‘Ja, mits’

Speelman verkeerde namelijk in de veronderstelling dat de gemeente positief zou adviseren, temeer omdat het plan werd beoordeeld vanuit de gedachte ‘ja, mits’. Dat voorbehoud doet Speelman nu de das om, want omdat de beoogde locatie in het zogenoemde buitengebied ligt en belangrijke waarden heeft, keurt de gemeente het plan af.

Coevorden stelt dat er voor nieuwbouwplannen eerst in de dorpen zelf gekeken moet worden, door bijvoorbeeld sloop van sterk verouderde huizen of andere ‘inbreiding’. Omdat tiny houses ook onder woningbouw vallen, kan het plan volgens de gemeente op die plek niet doorgaan. Het gaat om een stuk land bij de woning van Speelman, gelegen tussen de Gelpenberg en Paardelandsdrift.

Ook de provincie is tegen

Ook de provincie wil het daar niet hebben, zegt de gemeente. Het perceel is namelijk archeologisch en cultuurhistorisch van dusdanig belang dat er niet op gebouwd mag worden.

,,We mogen niet wroeten in de aarde’’, licht Speelman toe. ,,Maar dat doen we ook niet, want een belangrijk kenmerk van tiny houses is dat ze semi-mobiel zijn. Ze komen op betonnen platen of palen te staan. Het gebied kan na verloop van tijd weer ongeschonden opgeleverd worden.’’

Speelman oordeelt dat ambtenaren van de gemeente veel meer hun best hadden moeten doen om de provincie te overtuigen. Ze speelt met het plan in op de nieuwe omgevingswet, die in 2022 wordt ingevoerd en nieuwe regels stelt om te bouwen. ,,De provincie heeft het plan op de ouderwetse manier beoordeeld, zonder rekening te houden met de nieuwe regels.’’

Tiny house Dalerpeel

Juist vooruitlopend op de nieuwe wet keurde de gemeente Coevorden onlangs de plaatsing van een tiny house goed in Dalerpeel, waar het huisje tot afgrijzen van de buurt te midden van villa’s staat op een zeer ruime kavel. Geen gezicht, oordeelden tien buren die protest aantekenden. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente stelde hen in het ongelijk, omdat ze hun bezwaar te laat hadden ingediend. De commissie liet een inhoudelijk oordeel daarom achterwege.

Speelman wil juist tiny houses bouwen die afwijken van de huidige. ,,Ze hebben een niet al te best imago, juist omdat ze zo klein zijn en soms rommelig aandoen. In ons park zouden ze groter zijn, geschikt voor zowel starters op de woningmarkt als 65-plussers die kleiner willen wonen. Woningen die goed bij elkaar passen en een luxe uitstraling hebben, ingepast in een parkachtig landschap met ook een moestuin en een voedselbos. Er is veel belangstelling voor, temeer omdat er momenteel maar vier huizen te koop staan in Aalden en Zweeloo. De woningmarkt zit helemaal vast. Ons plan had plaatselijk voor wat beweging kunnen zorgen.’’


loading

‘Zowat het hele dorp staat achter me’

Speelman doet een beroep op politici in een ultieme poging de gemeente op andere gedachten te brengen. ,,Ik weet me gesteund door zowat het hele dorp. Ook Dorpsbelangen is voorstander van de tiny houses. Ik hoop dat de raadsfracties burgemeester en wethouders dwingen het besluit in te trekken. Vervolgens moet de gemeente terug naar de provincie. Ik ben graag bereid de gemeente zoveel mogelijk te ondersteunen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe