De voltallige gemeenteraad van Coevorden verbaast zich over de fiks duurdere aanleg van de ontsluitingsweg van de N34 naar bedrijventerrein Leeuwerikenveld.

In plaats van het in 2019 begrote bedrag van 1,9 miljoen euro, kost de nieuwe weg nu 2,8 miljoen. De vrees is dat er straks nog meer geld bij moet. ,,De prijzen voor grondstoffen stijgen immers maar door’’, zei VVD’er Bert Albring dinsdagavond.

Veel ergernis over summiere uitleg

Raadsfracties ergeren zich groen en geel over de summiere uitleg van de kostenstijging. Bovendien zijn ze niet apart op de hoogte gesteld van de forse overschrijding. Ze moesten het doen met enkele opmerkingen in het raadsvoorstel. Absoluut niet transparant, vonden fracties.

De stijging komt volgens burgemeester en wethouders doordat het eerdere plan verder is uitgewerkt, zodat nu meer inzichtelijk is wat er wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn de prijzen van grondstoffen gestegen en wordt extra geld gereserveerd voor voorbereiding en onvoorziene kosten. Ook zijn afspraken met Jarola Beheer verder uitgewerkt, met extra kosten tot gevolg.

De zuidelijke ontsluitingsweg (tussen de aansluiting van de N34 bij Klooster en de Hulteweg) komt namelijk deels op het terrein van Jarola Beheer (Wildkamp) te liggen. Gronden moesten worden uitgeruild, iets dat Coevorden meer kost dan gedacht.

Pikant

Juist dat laatste is pikant. Lars Hoedemaker (D66): ,,Jarola vraagt duidelijk de hoofdprijs. Al in 2017 had de gemeente toch een overeenkomst getekend? Ik verbaas me erover dat toen geen prijs is afgesproken.’’

Volgens wethouder Jeroen Huizing (CDA) klopt er niets van die veronderstelling. ,,Laat ik meteen dat misverstand de wereld uithelpen. We hadden meer grond nodig dan voorzien. Jarola heeft daar een hele reële prijs voor berekend, namelijk hetzelfde bedrag als er destijds voor is betaald.’’

Wethouder belooft betere onderbouwing

Huizing zegde toe met een betere onderbouwing te komen dan nu.

De provincie zou in eerste instantie met een bedrag van 9 ton over de brug komen voor de ontsluitingsweg. Dat is nu verhoogd naar 975.000 euro. De gemeente had eerst gerekend op 1 miljoen euro aan kosten. Daar komt nu ruim 8 ton bovenop.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe