College Midden-Drenthe is rond: dit kan je als inwoner de komende vier jaar verwachten

De vier nieuwe wethouders van Midden-Drenthe ondertekenen donderdagmiddag het coalitieakkoord. Wat kan je als inwoner van de gemeente de komende vier jaar verwachten?

Minder regels, jeugd betrekken bij het beleid, afschaffing van diftar: de nieuwe wethouders van Midden-Drenthe (nog niet officieel, ze worden volgende week beëdigd) ondertekenden vandaag het college-akkoord. Dit zijn de opvallendste punten:

  • Minder regels. Dit college wil de regeldruk voor inwoners verminderen. Hoe, dat wordt uit het akkoord nog niet helemaal duidelijk. In elk geval wordt Anique Snijders coördinerend portefeuillehouder.
  • Diftar komt er niet. In eerste instantie zouden inwoners van Midden-Drenthe per 2018 betalen voor het daadwerkelijk legen van de grijze container. Dat werd al uitgesteld naar 2019, maar dit college wil het van tafel hebben. Het CDA was de enige van de partijen die vóór de invoering van diftar was.
  • De toeristenbelasting blijft de komende vier jaar gelijk. In Midden-Drenthe was die met 1,30 euro het hoogste van alle Drentse gemeenten. De collegepartijen willen het tarief de komende vier jaar bevriezen.
  • Permanente bewoning op de vakantieparken is een discussie die niet alleen op gemeentelijk maar ook op provinciaal niveau speelt. Dit college wil naast een pilot over het ‘vitaler’ maken van een vakantiepark ook een proef beginnen op een park waar veel mensen wonen, om te kijken hoe zo’n park toekomstbestendig kan worden.
  • Zonneparken: ,,Er komen veel aanvragen op ons af”, staat in het akkoord. ,,Die willen we verstandig afwegen. Daarom nemen we over die plannen nu geen besluit.” Uitzonderingen zijn de plannen voor parken bij de Lotten (Hijken), Kloosterman en Leemdijk. Die zijn in een te vergevorderd stadium en gaan dus door.
  • ,,We zoeken contact met de jongeren in onze gemeente”, staat al in de inleiding. Een motie daartoe, op initiatief van Snijders en Derks, toen nog raadslid, werd vorig jaar door de raad aangenomen. Ook hier moet het nieuwe college uitzoeken hoe dat precies wordt ingevuld.
  • Ook communicatie naar inwoners is een belangrijk onderdeel van het akkoord. Het nieuwe college wil inwoners snel betrekken bij de planvorming. Concreet betekent het dat als een onderwerp bijvoorbeeld te maken heeft met een sportvereniging, de gemeente nieuwsbrieven ophangt op het prikbord van de sportvereniging.
  • Het nieuwe college gaat extra aandacht schenken aan de wijken in de kernen Smilde, Beilen en Westerbork. Nog dit jaar komt er een wijken- en stratenplan. Ieder jaar wordt een wijk of straat aangepakt.
  • Eén van de speerpunten is het sociaal beleid. Het college wil extra hulp voor (de integratie van) statushouders en doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp. De inkomensgrens om aanspraak te mogen maken op de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt verhoogd naar 130% van de bijstandsnorm.
  • Ook duurzaamheid is een speerpunt. De uitwerking van hóe de gemeente met duurzaamheid omgaat laat nog even op zich wachten. In het coalitieakkoord staat een stappenplan om tot die visie te komen.

Dit vinden de nieuwe wethouders zelf hoogtepunten uit het akkoord

Portefeuilleverdeling

Wat de portefeuilleverdeling betreft zijn er weinig verrassingen. Jan Schipper (CDA) neemt de financiën voor rekening. Ook houdt hij zich bezig met de ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied (daaronder valt ook glasvezel) en is hij verantwoordelijk voor welzijn en openbare ruimte. Erjen Derks (Gemeentebelangen) is verantwoordelijk voor jeugd(zorg), duurzaamheid en milieu en sport. Ook is hij coördinerend portefeuillehouder inwonersparticipatie.

Anique Snijders (VVD) richt zich op onderwerpen die vallen onder de participatiewet, werk en arbeid, recreatie en toerisme, economie en verkeer en wegen. Dennis Bouwman (PvdA) zet zijn werk voor een groot deel voort. Hij is verantwoordelijk voor zorg (wmo), wonen, dorpen en wijken, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed en cultuur. Burgemeester Mieke Damsma heeft, naast de meer gebruikelijke onderwerpen, ook de vitale vakantieparken in portefeuille.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.