Wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) van Noordenveld bood gisteren zijn excuses aan over de communicatie over de plannen voor de nieuw te bouwen wijk bij Peize-Zuid.

Bij de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad over het grondexploitatieplan voor de nieuwbouwwijk uitten twee omwonenden hun frustratie over de gang van zaken tot dusver. Raadsleden sloten zich daarbij aan. De raad stemde ruim drie jaar geleden in met nieuwbouw ten zuiden van de Achteromweg in het dorp. Gisteren werd er voor het eerst weer over gesproken in de raad.

Voldongen feiten

In de tussentijd zijn verschillende onderzoeken, onder andere naar natuurwaarden en archeologie, verricht. Ook zijn de risico’s op het gebied van waterhuishouding in kaart gebracht. De gemeente denkt in het plangebied 130 woningen te kunnen bouwen. Omwonenden bleken van die stappen lang niet altijd op de hoogte.

,,Het zoekgebied Peize-Zuid is geruisloos overgegaan in nieuwbouw Peize-Zuid”, stelde Peizenaar Roelof Vochteloo. ,,We worden steeds voor voldongen feiten gesteld.” Dorpsgenoot Jos Mastenbroek zei sinds de voorlichtingsavond in 2017 geen verdere informatie te hebben gehad. ,,Behalve het storten van een enorme bult zand, die na klachten van omwonenden is verwijderd.”
Beide inwoners van het dorp zeggen niet tegen nieuwbouw te zijn, maar pleiten voor een kleinere uitbreiding van het dorp.

Geen definitief plan

Verantwoordelijk wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) zei zich de zorgen van omwonenden aan te trekken en de hand in eigen boezem te steken wat betreft de communicatie. ,,Het had beter gekund.” Na vragen van verschillende partijen over hoe hij van plan is de communicatie vlot te trekken reageerde Kosters dat een gesprek met de verschillende werkgroepen op de planning staat. Daarna volgt terugkoppeling naar inwoners.

,,Er is nog geen definitief plan”, benadrukte Kosters. ,,Er wordt gesproken alsof er al een bestemmingsplan is. Dat is er niet en daar zijn we nog steeds over in gesprek.” De gemeenteraad oordeelt 9 december over het grondexploitatieplan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe