Nog tot en met 2025 zullen er minder passagiers zijn in het openbaar vervoer. Verdere verschraling van de dienstverlening is onontkoombaar, aldus het OV-bureau Groningen Drenthe.

Het is voor iedereen zichtbaar: bussen en treinen zijn niet bepaald vol in deze tijd. En dat blijft waarschijnlijk zo: mensen werken de komende jaren vaker thuis en pakken minder vaak de bus of trein.

Politici, hoe moet het verder?

Dit staat in een notitie aan Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de gemeenteraad van Groningen. De Staten- en raadsleden is gevraagd binnenkort een zienswijze te geven over hoe het de komende jaren verder zou moeten met het ov. Nu nog krijgen de ov-bedrijven veel geld van het rijk om de bussen en treinen te laten rijden, maar dat is na september dit jaar voorbij.

De toekomst is erg ongewis. Maar volgens het OV-bureau, dat namens de provincies en gemeente Groningen het vervoer in de regio aanbesteedt, is duidelijk dat er de komende jaren fikse tekorten ontstaan. Voor 2022 rekent het bureau op 7 miljoen tot 14 miljoen euro. Naar verwachting zal het aanbod van passagiers in de periode daarna weer geleidelijk toenemen, de vraag is nu hoe die periode te overbruggen.

Geld van provincies nodig

Het OV-bureau denkt dat de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen, die opdrachtgevers zijn van het openbaar vervoer in de regio, er niet aan ontkomen volgend jaar extra geld in het ov te steken. Het bureau denkt aan 5 miljoen euro. Voor Drenthe gaat het om 1,9 miljoen euro, de Groningers zouden de overige 3,1 miljoen euro moeten dokken.

Tarieven (extra) verhogen, de dienstregeling versoberen. Dat zijn verder de knoppen waaraan je kunt draaien om het tekort op te lossen. De eerste optie is niet aantrekkelijk, vindt het OV-bureau . Dan straf je de mensen die trouw blijven aan het openbaar vervoer.

Verdere versobering

Een (verdere) versobering van de dienstregeling zit er wel aan te komen, valt uit de notitie op te maken. Volgens het bestuur van het OV-bureau zou bijvoorbeeld de QLiner wat minder vaak kunnen rijden, zo lang dit maar wel een voldoende aantrekkelijk product blijft. Vermindering van de frequentie op de basislijnen tot minder dan twee uur, ziet het OV-bureau absoluut niet zitten, want dan wordt het ov te onaantrekkelijk.

Op sommige drukke tracés is sprake van parallelle verbindingen, en kun je dus als passagier kiezen welke je pakt. Het OV-bureau stelt voor hierin voorlopig flink het mes te zetten. Dit kan dan weer worden hersteld als de passagiersaantallen daar weer aanleiding toe geven.

Bezuinigen en tegelijkertijd het openbaar vervoer aantrekkelijker maken kan in beperkte mate ook nog, stelt het OV-bureau. Als je de doorstroming verbetert, bijvoorbeeld door bussen bij verkeerslichten voorrang te geven en door haltes samen te voegen, ben je sneller met de bus op de plaats van bestemming. De bus is dan minder lang onderweg en dat maakt het goedkoper, zegt het OV-bureau.

Donderdag 18 maart praat het OV-bureau de Staten- en raadsleden bij in een digitale sessie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Coronavirus