Cultuurhistorische verenigingen bundelen krachten in Orvelte: 'We moeten niet het Volendam van Drenthe worden'

Een eerdere editie van de winterfair op de Brink in Orvelte. Foto: Archief Marcel Jurian de Jong Foto: Marcel Jurian de Jong

Orvelte is een vereniging rijker: Maandegoed. De nieuwe club wil het cultuurhistorisch erfgoed in het monumentendorp beter op de kaart zetten.

,,Het is te gek voor woorden dat we hier niet eerder op gekomen zijn”, riep voorzitter Geert Klaassen uit Westerbork zelf onlangs uit tijdens een vergadering. Orvelte, monumentendorp bij uitstek, lijkt haast voor alles een vereniging te hebben. Behalve voor juist dát wat het dorp kenmerkt: cultuurhistorisch erfgoed. De pas opgerichte vereniging Maandegoed moet daarin verandering brengen.

Meer dan mooie plaatjes

Het doel van de nieuwe club? Het versterken en behouden van het erfgoed in het dorp. ,,Maar we willen niet het Volendam van Drenthe worden. Daar zijn allemaal mooie geveltjes. Wij willen juist áchter die gevel kijken. Laten zien: dit is wat we doen. Het moet voor toeristen meer inhouden dan alleen mooie plaatjes schieten”, zegt Klaassen.

Het initiatief voor de krachtenbundeling kwam van de stichting Orvelte Poort, die rondleidingen verzorgt door het dorp en in museumboerderij Het Ottenshoes. Met natuurorganisatie IVN, het Jan Kruis Museum, het Melkfabriekje, de Schaapskudde en de TIP (Toeristisch Informatie Punt) vormt Orvelte Poort nu het onlangs opgerichte Maandegoed , Drents voor ‘goed in gemeenschappelijk bezit’.

,,Tot een maand geleden werkten die stichtingen en verenigingen los van elkaar, maar het blijkt dat als je de activiteiten naast elkaar legt, we met veel dezelfde dingen bezig zijn. Daaruit kwam de gedachte: waarom bundelen we de krachten niet, om juist dat punt dat Orvelte uniek maakt beter op de kaart te zetten?”

Dorpscoöperatie

Hoe Maandegoed het Orvelter erfgoed beter voor het voetlicht gaat brengen is nog onderwerp van overleg. De richting is duidelijk: Maandegoed gaat een actieve rol spelen bij de verschillende activiteiten die nu al in het dorp plaatsvinden. ,,We willen duidelijk naar buiten treden en ook kinderen bij de activiteiten betrekken. Dat is essentieel, we willen voorkomen dat we alleen een naam zijn.”

De geschiedenis van het monumentendorp wordt gekenmerkt door botsende belangen en groeiende tegenstellingen tussen ondernemers, bewoners en toeristen. De verschillende groepen proberen met het vorig jaar goedgekeurde masterplan, een toekomstvisie voor het dorp, te breken met dat verleden en de blik te richten op de toekomst.

Een nieuw op te richten dorpscoöperatie gaat die plannen verder uitvoeren. Het idee is dat Maandegoed daarin zitting neemt, naast vertegenwoordigers van de ondernemers en bewoners van het dorp.

menu